Trendi | Metsäenergias­ta haketta ja pellet­tejä

Suomen metsiin jää edelleen huomattava määrä korjaamatonta hakkuujätettä ja energiapuuta, josta voitaisiin tuottaa polttoainetta.

/ 1.6.2014

Polttopisteessä | Turpeesta leipä monelle

Energiaturpeen tuotanto, kuljetus ja käyttö voimalaitoksilla on merkittävä alueellinen työllistäjä. Yksinomaan Satakunnassa turpeen ja muiden kotimaisten polttoaineiden käyttö antaa työtä - suoraan tai välillisesti – useille sadoille ihmisille. Yksi työllistäjistä on Pori Energia Oy.

/ 1.6.2014

Suurissa saappaissa | Sähkö kuuluu kaikille

Professori Satu Viljainen on sitä mieltä, että kohtuuhintainen sähkö on kaikille kuuluva perusoikeus, joka on helpottanut muun muassa naisten asemaa.

/ 1.6.2014

Päivänpolttavaa sisältöä

Kansijutussamme professori Satu Viljainen avaa meneillään olevaa globaalia sähkömarkkinoiden murrosta.

/ 1.6.2014

Turvetuotannon toimintaedellytykset kiristyvät

Uusi ympäristönsuojelulaki astui voimaan 1.9.2014 ja sitä täydentävä asetus 10.9.2014.

/ 1.5.2014

Energia esillä eurovaaleissa

Käsissäsi on ensimmäinen Vapo Oy:n sidosryhmä­ ja asiakaslehti.

/ 1.4.2014

Välähdys | Pellettitakka käynnistyy kännykällä

Pellettitak­ka on kätevä, helppo ja turvalli­nen. Sen voi sytyt­tää vaikka teksti­vies­til­lä.

/ 1.3.2014

Eteenpäin | Kivikkoon koho­aa energia­pihejä kerrosta­loja

Itä-Helsingissä sijaitsevaan Etelä-Kivikkoon rakennetaan valtakunnallisestikin merkittäviä, energiapihejä asuinrakennuksia. Koskaan aikaisemmin ei pellettiä ole Suomessa käytetty tässä mittakaavassa kerrostaloissa.

/ 1.3.2014

Vapaa-ajalla | Kari Kirjavainen pyöräilee kesät talvet

Kari Kirjavainen virkistää mielensä ja kehonsa kulkemalla polkupyörällä töihin.

/ 1.3.2014

Pajukoista on apua haihduttami­seen

Uusi MOF-tekniikka minimoi vesien kuormitusta.

/ 1.3.2014

Forssan energia­tehokkuu­teen investoi­daan

Forssan voimalaitokseen tehdään suurimmat investoinnit voimalan rakentamisen jälkeen.

/ 1.3.2014

Tase | Ekonomistit: Tuontienergia syö vaihtotaset­ta Tase

Vaihtotaseen vaje vuonna 2012 oli 2,7 miljardia euroa. Samaan aikaan tuontienergiaan tuhlattiin 8,5 miljardia euroa. Kysyimme Suomen johtavilta ekonomisteilta, miten he näkevät tuontienergian merkityksen vaihtotaseeseen.

/ 1.3.2014