Vapo julkisti maaliskuussa osavuosikatsauksensa ajalta 1.5. −31.12.2018. Katsauksesta selviää, että strategiassa edettiin hyvin ja että konsernin kannattavuus parani.

Konsernin liikevaihto oli vuoden 2018 tilikauden toisella vuosikolmanneksella syys-joulukuussa 134,1 miljoonaa euroa, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 132,60 miljoonaa euroa. Liikevaihto kehittyi suotuisasti erityisesti energialiiketoiminnan osalta. Myynnin kasvu tuli lähinnä biopolttoaineiden vahvasta kysynnästä. Myös tuotannosta poistuneiden maiden myynnit onnistuivat suunnitellusti.

Vapo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Tem­pakka toteaa, että konsernin uudistuminen etenee strategian mukaisesti ja energiaturpeen merkitys vähenee.

− Konsernin operatiivinen toiminta on sujunut kaikilla liiketoiminta-alueilla vähintään tyydyttävästi. Kannattavuutemme on parantunut, ja kulut ovat pysyneet hyvin kurissa suurista uusista satsauksista huolimatta.

Tempakka kertoo, että toukokuun 2018 alussa käyttöönotettu maiden rajat ylittävä divisioonarakenne ja koko konsernin yhteisten toimintojen tehostaminen ovat osoittautuneet toimiviksi keinoiksi uuden liiketoimintastrategian toteuttamisessa.

− Vuosi sitten asetimme tavoitteeksi vahvistaa asemaamme kansainvälisillä kasvualustamarkkinoilla, kehittää uusia pitkälle jalostettuja tuotteita turveresursseistamme sekä siirtää energialiiketoiminnassa painopistettä polttoaineista energiaratkaisujen ja palveluiden suuntaan. Kaikki nämä tavoitteet ovat edistyneet, osa jopa ennakoitua nopeammin.

Lokakuussa julkistettu järjestely hollantilaisen BVB-Substratesin kanssa saatettiin loppuun heti katsausjakson päättymisen jälkeen. Uusi Energy-divisioona ja OP-ryhmän kanssa keväällä 2018 perustettu Vapo Lämpövoima Ky ovat strategian mukaisesti molemmat investoineet räätälöityjen energiaratkaisujen alueelle. Aivan kalenterivuoden lopulla julkistettiin strategisesti erittäin merkittävä investointi eli Ilomantsiin rakennettava, ensimmäinen turpeesta aktiivihiiltä valmistava tuotantolaitos.

− Kaikilla näillä toimenpiteillä haluamme lisätä turpeen muuta kuin energiakäyttöä varmistaaksemme konsernimme tuloksentekokyvyn muuttuvassa toimintaympäristössämme. Haluamme toki ylläpitää ja kasvattaa turpeen ja muiden paikallisten polttoaineiden myyntiä asiakkaillemme, ja tavoitteena on energiaturveriippuvuuden vähentäminen ensisijaisesti muuta liikevaihtoa kasvattamalla, Tempakka sanoo.

Koko osavuosikatsaus löytyy osoitteesta

www.vapo.com/filebank/6938-Osavuosikatsaus_FY2019_T2.pdf

Teksti Vapo

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2019