Kekkilä-BVB Oy:n liikevaihto on noin 250 miljoonaa euroa. Henkilöstöä yrityksellä on yhteensä noin 500. Liikevaihdosta ammattiviljelyliiketoiminta muodostaa 48 prosenttia, kuluttaja- ja viherliiketoiminta 39 prosenttia ja loput 13 prosenttia koostuu raaka-ainekaupasta, eläinkuivikkeista ja kierrätyksestä.

Luvut antavat kuvan yrityksen koosta ja toiminnan luonteesta. Ne kertovat myös sen, että Kekkilä-BVB on viheralan merkittävä toimija.

– Olemme Euroopassa johtava ja monipuolisin ammattiviljely- ja harrastajapuutarha-alan toimija. Osuuteemme Euroopan noin kahden miljardin kasvualustabisneksestä on selvästi suurempi kuin lähimpien kilpailijoiden. Globaalistikin olemme kiistatta yksi johtavista yrityksistä, Kekkilä-BVB Oy:n toimitusjohtaja Juha Mäkinen määrittelee.

Kansainvälisyys on yksi Kekkilä-BVB:n olennainen piirre. Yrityksellä on myyntiä yli sataan maahan. Yrityksellä on Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Hollannissa yhteensä 12 kasvu­alustatehdasta. Lisäksi Suomessa on kolme kompostointilaitosta ja lähes 40 multa-asemaa.

Liiketoiminnasta Pohjoismaat kattavat 37 prosenttia, Hollanti 27 prosenttia sekä Keski- ja Itä-Eurooppa 18 prosenttia. Loput 18 prosenttia tulee muilta alueilta.

Vapo Oy omistaa Kekkilä-BVB Oy:n osakkeista 70 prosenttia ja BVB Substrates B.V.:n aiemman omistajan Mart van Buurenin perheen sijoitusyhtiö Nielson Belegging en Beheer B.V. 30 prosenttia.

– Olemme kansainvälinen yhtiö, jonka markkina-alueena on koko maailma. Yhdistyminen palveli tätäkin kehitystä, sillä päällekkäisyyksiä on hyvin vähän, Mäkinen luonnehtii.

 

Muutaman vuoden päästä Kekkilä-BVB on Mäkisen mukaan suurempi ja entistä kansainvälisempi yhtiö. Tavoitteena on, että vuoteen 2022 mennessä liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa. Vuosittain haetaan siis 5–7 prosentin kasvua.

– Tavoitteemme on vahvistaa Euroopassa johtavaa asemaamme ammattiviljelyssä, harrastajapuutarha-alalla ja viherrakentamisessa. Maailmalla haemme vahvaa kasvua valituissa segmenteissä ja markkinoilla. Tuoteportfoliopohjamme Euroopan ulkopuolella antaa meille vahvan globaalin jalansijan.

Markkina-alueenamme on koko maailma.

Kasvuodotuksille on Mäkisen mielestä hyvät perusteet. Monet maailmalla vallitsevat trendit lisäävät Kekkilä-BVB:n tuotteiden kysyntää, ja isona toimijana sillä on mahdollisuudet hyödyntää tämä tilanne ja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

– Kaupungistuminen ja ilmastonmuutos luovat isoja paineita ruuantuotannolle ja vedenkäytölle sekä lisäävät puhtaan ja kasvipohjaisen lähiruuan kysyntää. On laskettu, että ruuantuotannon täytyy kasvaa 70 prosenttia seuraavan 35 vuoden aikana ja että seitsemän vuoden sisällä 2/3 maailman väestöstä elää alueilla, joissa on pulaa vedestä.

– Älykästä teknologiaa hyödyntävällä kasvihuoneviljelyllä näihin haasteisiin voidaan vastata. Turpeen ominaisuudet kasvualustana taas tukevat vastuullista ruuantuotantoa ja vähentävät kasteluveden tarvetta, hän tiivistää.

Kasvualustojen kysyntää lisää myös ihmisten kiinnostus hyvinvointiin ja luonnonläheisempään elämäntyyliin. Tämä näkyy esimerkiksi kasvavien kaupunkien puistoalueina ja istutuksina tai kukkien ja yrttien kasvatuksena kotona.

– Tämän wellbeingin tarpeen kasvu on meillekin tärkeä trendi. Suuri osa tuotteistamme menee näihin käyttötarkoituksiin, Mäkinen huomauttaa.

Hän jatkaa, että Kekkilä-BVB:llä on edellytykset ja resurssit vastata kasvavaan kysyntään.

– Olemme jo nyt läsnä hyvin eri puolilla maailmaa. Meillä on syvällistä tietämystä ja tuntemusta alasta, asiakkaiden tarpeista ja eri kasvualustoista. Meillä on myös omat, suuret raaka-ainevarannot, jotka tuovat toimitusvarmuutta.

– Tärkeää on myös pysyä kehityksessä mukana, sillä kasvihuoneviljely muuttuu ja kehittyy kovaa vauhtia. Tässä auttaa vahva panostus tuotekehitykseen ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Teksti Ismo Myllylä
Kuvitus Anna-Kaisa Jormanainen

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2019