Vapo valvoo ja operoi Suomessa jo seitsemää voimalaitosta ja pariakymmentä lämpölaitosta keskitetysti yhdestä paikasta. Laitokset on kytketty Vapon virtuaaliseen käyttökeskusympäristöön, jota ohjataan Vantaan Tikkurilasta.

Toimintamalli säästää laitosten resursseja, kun valvontahenkilökuntaa ei tarvitse pitää joka paikassa erikseen. Lisäksi laitoksista kertyvää dataa kootusti vertailemalla ja analysoimalla on mahdollista levittää hyviä käytäntöjä paikasta toiseen tarvittaessa nopeastikin. Keskitetty toimintamalli myös maksimoi laitosten energiatehokkuuden.

– Vaikka laitoksemme ovat hajautuneet ympäri Pohjoismaita, jatkuva pyrkimyksemme on keskittää data yhteen paikkaan, sanoo Vapon Energy User -liiketoimintayksikön johtaja Jouko Latvakangas.

– Suomessa tai monessa muussakaan maassa ei varmasti löydy vastaavan kokoisia käyttökeskittymiä kuin Vapoon on nyt rakennettu, hän jatkaa.

Suomessa kaikki Vapon merkittävimmät laitokset on jo kytketty yhteiseen verkkoon. Tarkoitus on tuoda Vapon tärkeimmät kohteet Ruotsissa samalle alustalle vuoden 2019 aikana.

Se ei silti automaattisesti tarkoita, että laitoksia alettaisiin operoida etänä Suomesta.

– Operoinnista päätetään aina tapaus- ja laitoskohtaisesti, sanoo käyttökeskuksen päällikkö Ville Koikkalainen.

Vapon kehittämä alusta mahdollistaa myös koneoppimisen eli sen, että laitokset oppivat ja tehostavat toimintaansa automaattisesti saamansa datan perusteella. Vapo voi hyödyntää koneoppimisessa paitsi omien laitostensa dataa myös asiakkailta tulevaa dataa.

– Koneoppimismallit oppivat asiakkaiden käyttäytymisestä. Sen puitteissa saamme asiakkaille optimaalisen määrän energiaa halutulla hetkellä, Koikkalainen sanoo.

Oman ja asiakasdatan lisäksi voidaan hyödyntää myös vaikkapa säätietoja ja kulloistakin sähkön hintaa.

Teksti Janne Arola
Kuva Vapo

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2019