Minkälaisia tehtäviä Energiaviraston Päästökauppatoimialueella on, johtaja Tuulia Lepistö?

Energiavirasto valvoo, että kaikki Suomessa päästökaupan piiriin kuuluvat 540 laitosta raportoivat päästönsä vuosittain ja palauttavat huhtikuun loppuun mennessä päästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia. Käsittelemme kaikki kasvihuonekaasujen päästölupahakemukset, myönnämme päästöluvat ja käsittelemme näiden muutokset. Hyväksymme myös päästökauppatodentajat. Energiavirasto toimii myös Euroopan unionin rekisterin kansallisista toiminnoista vastaavana rekisterinpitäjänä eli varmistamme, että päästöoikeuksien vuosittaisesta kirjaamisesta, hallussapidosta, siirtämisestä ja mitätöinnistä pidetään tarkkaa tilinpitoa.

Olette vastuussa myös Suomen päästöoikeuksien huutokauppaamisesta. Mitä se tarkoittaa?

Tehtäviimme kuuluu Suomen päästöoikeuksien huutokauppaaminen, huutokauppatulojen vastaanottaminen sekä niiden tulouttaminen valtiolle. Maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämiseen liittyvien viranomaistehtävien siirto työ- ja elinkeinoministeriöstä Energiavirastolle on aloitettu ja vuoden 2021 alusta vastaamme myös tästä kokonaisuudesta. Päästökaupan toimeenpanotehtävien lisäksi osallistumme ja vaikutamme komission päästökauppaa koskevissa työryhmissä. Energiaviraston päästökaupparyhmässä työskentelee tällä hetkellä 17 henkilöä.

Päästökauppaa koskevat ohjeet ja vaatimukset ovat hyvin yksityiskohtaisia.

Minkälaisia haasteita kohtaat työssäsi?

Komission asetukset ovat yhtenäistäneet päästökaupan vaatimukset EU:n jäsenmaissa. Samalla kansallinen liikkumavara on pienentynyt. Päästökauppaa koskevat vaatimukset ja ohjeet ovat monisyisiä ja paikoin hyvin yksityiskohtaisia. Tämä näkyy Energiavirastossa vuotuisten muutoshakemusten määrässä ja hakemuksiin tarvittavien täydennysten määrässä.

Mitä teillä on nyt työn alla?

Seuraava päästökauppakausi alkaa vuonna 2021, mutta valmistelut ovat jo täydessä vauhdissa. Seuraavan päästökauppakauden maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisen deadline on huhtikuun 2019 loppu. Virastolle tämä tarkoittaa perustehtävien lisäksi noin 400 ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksymistä tänä vuonna. Vuonna 2020 annetaan niin kutsutut ilmaisjakopäätökset ja käydään läpi päästöluvat sekä näihin liittyvät tarkkailusuunnitelmat vastaamaan neljännen päästökauppakauden asetuksia.

Teksti Miina Poikolainen
Kuva Marja Väänänen

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2019