Kevät tulee kohisten ja tuo mukanaan myös lumen sulamisesta aiheutuvat hulevedet. Etenkin kaupunkialueilla tulvahuippuja voidaan tasata luonnollisin keinoin, monipuolisen ja hyvinvoivan kasvillisuuden mahdollistavien kasvualustarakenteiden avulla. Hulevesialueet eivät sellaisenaan ole kasveille optimaalisia kasvupaikkoja, mutta Kekkilän Läpäisevä kasvualusta tuo ratkaisun haasteeseen.

– Läpäisevän kasvualustan avulla kasvien juuret saavat happea ja kasvavat nopeasti syvälle, koska kasvualustan huokostilavuus on suuri. Kasvualustaratkaisu mahdollistaa myös kasvien istuttamisen hulevesialueille, joilla kasvit eivät viihtyisi perinteiseen multakerrokseen istutettuna, kuvailee Kekkilän tekninen tuotepäällikkö Paulina Nyberg.

Läpäisevä kasvualustarakenne ottaa hulevedet nopeasti vastaan, tasaa virtaamahuippuja sekä suodattaa hulevesiä ja mahdollistaa vesien viivyttämisen tai imeyttämisen pohjamaahan. Läpäisevän kasvualustan rakenne räätälöidään aina kohteen tarpeiden mukaan asiantuntijamme kanssa. Se sopii puiden, pensaiden ja perennojen istuttamiseen sekä nurmipeitteisille kaistoille ja painanteille, jolloin myös kasveja hyödynnetään veden haihduttamiseen.

Oikeanlaisen kasvualustan avulla saadaan parannettua sade- ja sulamisvesien viivyttämistä ja suodattumista. Se mahdollistaa myös monipuolisen kasvillisuuden käytön hulevesien käsittelyyn varatuilla alueilla.

Kekkilän Viivyttävä kasvualusta puolestaan on vettä suodattava ja maltillisesti läpäisevä kasvualusta hulevesien käsittelyyn. Se sopii kasveille, jotka kestävät ajoittaista kuivuutta tai seisovaa vettä, esimerkiksi hulevesialtaisiin, tulvaniityille ja kosteikkojen reuna-alueille. Viivyttävä kasvualusta on kivennäisainespitoinen kasvualusta, jonka ravinteisuutta voidaan tarvittaessa säätää kohteen kasvien mukaan.

– Hulevesien suodattamiseen tehtyjen biopidätysaltaisiin ja hulevesiuomiin tavoitellaan tuoreen ja kostean niityn kasvillisuutta, jolloin kasvualustan rakenteen on hyvä olla hitaammin vettä läpäisevää ja kosteutta pidättävää. Ravinteiden huuhtoutumisriskin vuoksi sitä ei lannoiteta. Kompostin osuutta lisäämällä kasvualustasta saadaan tarvittaessa ravinteikkaampaa, jos kasvit sitä vaativat, Nyberg kertoo.

Teksti ja kuva Kekkilä

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2019