Vapo ja OP-ryhmä perustivat keväällä yhteisen rahaston, Vapo Lämpövoima Ky:n, joka sijoittaa kaupunkien, kuntien ja teollisuuden lämpö- ja voimalaitoksiin. Rahasto on kotimainen ja vastuullinen sijoittaja. Vapo Lämpövoima Ky voitti tarjouskilpailun Fazerin Lappeenrannan makeistehtaan uuden kattilalaitoksen rakentamisesta ja lämmön ja höyryn toimittamisesta.

– Vanhan kaasukattilan korvaava uusi kaasulaitos käyttää alussa polttoaineenaan maakaasua, mutta se suunnitellaan siten, että siirtyminen biokaasuun on mahdollista saatavuuden parantuessa, Vapon myyntipäällikkö Tapio Pötry sanoo.

Lappeenranna investointi on Pötryn mukaan erittäin merkittävä päänavaus Vapolle.

– Se on viime keväänä perustetun Vapo Lämpövoima Ky:n ensimmäinen investointikohde ja Vapon ensimmäinen höyrylaitos, jonka pääpolttoaineena on maakaasu, Pötry sanoo.

– Vapon vahvuuksia ovat kokemus yli 150 kattilalaitoksen operoinnista, kokemus omien ja ulkopuolisten asiakkaiden monipuolisista energiaratkaisuista sekä uusi innovatiivinen yritysmalli, investointien hallinnasta vastaava johtaja Janne Toivanen Fazerilta sanoo.

Vapon energy-divisioonan strategiana on kasvattaa markkinaosuuttaan asiakkaille räätälöidyissä vaativissa energiaratkaisuissa. Fazerin Lappeenrannan kohde on juuri perustetulle Vapo Lämpövoima Ky:lle tyypillinen investointikohde.

Vapo Lämpövoima Ky rakennuttaa ja omistaa tulevan kohteen. Vapo Oy vastaa laitoksen rakennuttamisesta ja operatiivisesta toiminnasta ja Fazer ostaa pitkäaikaisena asiakkaana laitokselta tarvitsemansa energian.

– Vapo mielletään usein pelkäksi polttoaineiden toimittajaksi, mutta strategiamme on olla entistä enemmän erilaisten energiaratkaisujen toimittaja. Energiainvestoinnit ovat yleensä arvoltaan melko suuria ja niille on ominaista pitkä takaisinmaksuaika. Sen sijaan, että lämpöenergiaa tarvitsevat teolliset ja kunnalliset toimijat sijoittaisivat itse pääomia sitoviin energiantuotantolaitoksiin, ne voivat vastuuttaa nämä tehtävät energia-alan erityisosaajille, kuten Vapolle, Tapio Pötry kertoo.

Lappeenrannassa rakennustyöt aloitetaan tulevana kesänä ja energiantuotanto alkaa laitoksella vuoden 2019 lopussa. Investoinnin kokonaisarvo on noin kaksi miljoonaa euroa. Kattiloiden kokonaisteho on 16 MW.

Vuodessa makeistehtaalle toimitetaan höyryenergiaa yli 40 GWh:ta mikä vastaa yli 2 500 suuren omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta.

Teksti Vapo
Kuva Fazer

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2019