Vapo Lämpövoima Ky ja Oulun Seudun Sähkö ovat sopineet kaupasta, jolla Vapo Lämpövoima Ky ostaa Iissä sijaitsevan lämpölaitoksen sekä kaukolämpöverkon. Kaukolämpöverkon pituus on 12 km ja vuotuinen lämmön myynti noin 14 GWh. Lämpöä toimitetaan sekä teollisille asiakkaille että kuntataajaman asukkaille.

Vapo vastaa Iin kaukolämpöliiketoiminnasta ensi vuoden alusta lähtien. Nykyiset kaukolämpösopimukset siirtyvät liiketoimintakaupan myötä Vapolle ja lämmöntoimitus jatkuu ennallaan. Muutos ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

Vapon kaukolämpöliiketoiminnasta vastaavan johtajan Clas Blombergin mukaan Iin kattilalaitokset ja niiden yhteydessä oleva kaukolämpöverkko sopivat hyvin Vapon kokonaisuuteen.

Kaikkiaan Vapo omistaa ja operoi noin 150 erikokoista kattilalaitosta ja lähes 40 kaukolämpöverkkoa. Suomessa kattilalaitoksista sijaitsee noin 100 ja kaukolämpöverkoista 19.

Vapon Energy-divisioonan kasvun keskiössä ovat Iin kaukolämpöliiketoiminnan kaltaiset pitkäaikaiset energiakumppanuudet ja vaativat teollisuuden energiaratkaisut.

– Ii on kasvava paikkakunta Oulun lähellä ja laitos sopii erittäin hyvin meille sekä teknisesti että maantieteellisesti. Iin laitos käyttää polttoaineenaan pääsääntöisesti paikallisesti hankittavaa puuta, Blomberg sanoo.

Oulun seudun Sähkön toimitusjohtaja Risto Kantola on tyytyväinen liiketoimintakauppaan. – Oulun Seudun Sähkö haluaa keskittää enemmän resursseja osuuskunnan varsinaisella toimialueella olevien nykyisten ja uusien liiketoimintojen kehittämiseen ja on hyvin tyytyväinen siihen, että Iin kaukolämpötoimintaa jatkaa hyvin laajat ja osaavat resurssit omaava Vapo.

Kuluvana vuonna Vapo osti Oulun lähistöltä Utajärveltä kaukolämpöverkon ja on rakentanut siihen uuden kattilalaitoksen. Uuden laitoksen on määrä käynnistyä tammikuussa 2019. Utajärven laitoksen erikoisuus on, että se käyttää polttoaineenaan kaurankuorta. Laitos tuottaa energiaa uusiutuvasta polttoaineesta paikalliselle myllylle ja Utajärven taajaman kaukolämpöverkkoon. Utajärven kattilalaitoksesta voit lukea lisää tämän lehden sivulta 10.

Blombergin mukaan sekä Utajärven että Iin laitokset tullaan etäkäyttämään Vapon Tikkurilan käyttökeskuksesta.

Teksti ja kuva Vapo

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2019