Vapon ensimmäisen vuosikolmanneksen osavuosikatsaus (1.5.–31.8.2018) on tällä kertaa erityisen kiinnostava. Yrityksen menestyksen ja taloudellisen tilanteen arvioinnin lisäksi sen lukuja voi tarkastella keväällä julkistetun uuden strategian ja sen toteuttamisen näkökulmasta.

– Neljä kuukautta on tietenkin varsin lyhyt aika vetää johtopäätöksiä numeroiden valossa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen luvuissa on kuitenkin nähtävissä jo merkkejä valitun strategian oikeellisuudesta, Vapon talousjohtaja Jarmo Santala arvioi.

Liikevaihto on ensimmäinen asia, johon Santala kiinnittää huomiota. Osavuosikatsaus kertoo liikevaihdon pienentyneen 90,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 95,4 miljoonasta eurosta, mutta uuden strategian näkökulmasta mielenkiintoisinta on liikevaihdon rakenteessa tapahtunut muutos.

– Vapon Grow&Care-divisioonan professional- liiketoiminta kasvoi jo tämän jakson aikana. Se antaa hyvää pohjaa valitulle suunnalle hakea kansainvälistä kasvua juuri tällä alueella. Vielä enemmän painotukset näkyvät tilivuoden kolmannella jaksolla, jolloin hollantilaisen BVB Substratesin kanssa tehty yritysjärjestely näkyy luvuissa, hän sanoo.

Yrityksen kokonaisliikevaihdon laskulle oli puolestaan kaksi selvää syytä. Kekkilän harrastajaviljelijöille suunnattu myynti jäi selvästi vertailukautta pienemmäksi sekä Suomessa että Ruotsissa poikkeuksellisen lyhyeksi jääneen puutarhasesongin takia. Lisäksi lämmin kesä vähensi polttoaineiden ja lämmön kysyntää ja myyntiä kaikilla markkina-alueilla.

Uusi strategia ja hyvään suuntaan menevät talouden mittarit ovat tehneet Vaposta kiinnostavan yhteistyökumppanin.

Vahva strategian indikaattori Santalan mukaan on käyttökatteen (EBITDA) selkeä paraneminen 7,3 miljoonaan euroon, kun se oli vuotta aikaisemmin 4,8 miljoonaa euroa. Tähän kehitykseen hän on erityisen tyytyväinen.

– Minusta se on toinen keskeisen tärkeistä yrityksen tilaa lyhyellä aikavälillä kuvaavista luvuista ja kertoo siitä, että toiminnan kannattavuuden parantuminen on jatkunut positiivisena useimmissa liiketoimintayksiköissämme. Hyvän kehityksen taustalla on myös viime kesänä hyvin onnistunut turvetuotanto.

Hyvä turvetuotantokesä on vaikuttanut myös toiseen Santalan mielestä olennaiseen lukuun eli kassavirtaan. Siinä tosin tapahtui iso muutos negatiiviseen suuntaan 1,7:stä -26,5:een miljoonaan euroon. Kyseessä oli kuitenkin tietoinen ja strategian mukainen valinta.

– Katsoimme, että tällaisena hyvänä kesänä oli järkevää investoida turvetuotantoon ja kasvattaa varastoja, jotka olivat aikaisempien huonojen tuotantokesien jälkeen käyneet vähiin. Tämä näkyy miinusmerkkisenä kassavirtana, mutta tukee varmasti toimintaamme pitkällä aikavälillä.

Rullaavat 12 kuukauden luvut kertovat Santalan mukaan kaiken kaikkiaan hyvästä kehityksestä Vapossa. Tämä näkyy niin oman ja sijoitetun pääoman tuoton paranemisena kuin nettovelan pienenemisenä.

– Nämä ovat asioita, joita omistajamme ja rahoituskumppanimme seuraavat. Niiden parantaminen onkin pitkän tähtäimen strateginen tavoitteemme, hän toteaa.

Santalan esiin nostamat luvut eivät kuvasta pelkästään strategian etenemistä. Ne kertovat myös kehityksestä, joka osaltaan mahdollistaa valitun strategian toteuttamista jatkossa.

– Positiivinen kehitys antaa meille esimerkiksi paremmat mahdollisuudet tehdä strategian edellyttämiä investointeja. Lokakuussa julkistettu BVB-hankinta ja joulukuussa tehty päätös Vapo Carbonsin aktiivihiilten tuotantolaitoksen rakentamisesta ovat tästä hyviä esimerkkejä, hän sanoo.

Keskeisten talouslukujen paranemisen vaikutukset tuntuvat myös yhtiön asemassa. Uusi strategia ja hyvään suuntaan menevät talouden mittarit ovat tehneet Vaposta kiinnostavan yhteistyökumppanin.

– Se näkyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, että merkittävien kansainvälisten toimijoiden yhteydenotot ovat lisääntyneet. Kiinnostusta ovat osoittaneet potentiaalisten yhteistyöyritysten lisäksi erilaiset rahoittajatahot kuten pankit. Se kertoo luottamuksen lisääntymisestä ja antaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi rahoituksen järjestämisessä, Santala sanoo.

VALITUT TUNNUSLUVUT VAPON OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.5.–31.8.2018

MEUR 5-8/2018  5-8/2017 5/2017-4/2018 5/2016-4/2017
Käyttökate EBITDA 7,3 4,8  61,1 56,9
Vapaa kassavirta ennen veroja -25,6 1,7  73,6 73,2
Sijoitetun pääoman tuotto % 4,3 2,9  4,3  3,0
Korolliset nettovelat 233,9 270,6 206,2 269,6

Teksti Ismo Myllylä 
Kuva Vapo

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2019