Ruosteenpunasiipinen, ison rastaan kokoinen kuukkeli on Suomen pienin varislintu; pituudeltaan se on noin 30 senttiä ja sen siipiväli on noin 40 senttiä. Kuukkeli on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi, sillä avohakkuut ovat vähentäneet sen luonnollisia pesimäpaikkoja 1900-luvun alusta lähtien.

Tällä hetkellä Suomessa pesii noin 30 000 kuukkeliparia, kun 1940–1950-luvuilla kanta oli vielä noin 100 000 paria. Eniten kanta on harventunut Etelä-Suomesta, jossa kuukkelia näkee enää harvakseltaan. Varmimmin kuukkelin bongaa Lapissa, jossa se tuppautuu mielellään retkeilijän seuraksi makupalojen toivossa.

Kuukkeli on hyvin paikkauskollinen lintu, joka pysyy ympäri vuoden kotiseudullaan. Parhaiten se viihtyy tiheissä, naavaisissa korpikuusikoissa, joissa se voi elää jopa 15-vuotiaaksi.

Lähteet: Luontoportti, Lintuatlas, BirdLife, SLL

Kuva Jussi Murtosaari

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2019