Mitä kiertotaloudella tarkoitetaan?

Kiertotalouden tavoite on säästää uusiutumattomia luonnonvaroja, huolehtia luonnon ekosysteemistä ja vähentää ympäristön ylikuormitusta. Kiertotaloudessa valmistettujen tuotteiden elinkaarta pyritään jatkamaan mahdollisimman pitkään muunneltavuuden, korjaamisen, uudelleen valmistuksen sekä materiaalien uudelleenkäytön ja kierrättämisen avulla. Kiertotaloudessa pyritään siihen, että jätettä ei synny vaan raaka-aineille löytyy aina ”uusi elämä”.

Minkälaisia hyötyjä kiertotalouden avulla voidaan saavuttaa? Kiertotaloudella haetaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja resurssiniukkuuteen. Sillä on myös merkittävä vaikutus Suomen kilpailukykyyn. Sitran tekemän selvityksen mukaan resurssien kierron tehostaminen tarjoaa Suomen kansantaloudelle jopa 1,5–2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin vuoteen 2030 mennessä. Kiertotalouden tavoitteena on, että Suomeen syntyy uusia työpaikkoja innovaatioihin perustuvaan liiketoimintaan ja palveluliiketoimintaan sekä työvoimaintensiivisille aloille, kuten kierrätys- ja korjauspalveluihin.

Jo nyt voidaan nähdä, että kiertotalouden mukaisesta toiminnasta syntyy uutta ja kannattavaa liiketoimintaa.

Miten hyvin Suomessa tällä hetkellä sovelletaan kiertotalouden periaatteita? Nuukuus on kautta aikojen ollut suomalaisille hyve ja resurssiviisaus yrityksien selkäytimessä. Suomessa on jo vahva yritys- ja osaamispohja kiertotaloudessa. Jo nyt voidaan nähdä, että yrityspuolella kiertotalouden mukaisesta toiminnasta syntyy aidosti uutta ja kannattavaa liiketoimintaa. Myös kuluttajien ympäristötietoisuus kasvaa koko ajan ja siihen on myös tarjonnan vastattava. Olemme siis päässeet hyvään alkuun, mutta tehtävää on vielä runsaasti. Sen vuoksi näissä talkoissa tarvitaan kaikkien toimijoiden vahvaa panosta.

Mitkä ovat kiertotalouden akuuteimmat haasteet, joita koitetaan ratkoa? Talouskasvun, hyvinvoinnin sekä luonnonvarojen ylikäytön ja päästöjen irtikytkentä on vielä toteutumatta. Meidän pitää ymmärtää paremmin taloutta, hyvinvointia ja maapallon kantokykyä yhdistelemällä monipuolista tietoa, joka auttaa meitä elämään kestävämmin yhden maapallon kantokyvyn rajoissa. Kiertotalouden termin avaaminen kansantajuisesti on edelleen haaste. Meidän on pystyttävä paremmin osoittamaan kiertotalouden hyödyt, että kiertotalous on laajempaa elinkaariajattelua eikä pelkästään kierrätystä.

Miten yksittäinen ihminen voi arjessaan edistää kiertotalouden toteutumista? Kaikki lähtee kohtuudesta ja hukan minimoinnista. Suomen kasvihuonepäästöistä 68 prosenttia syntyy kotitalouksissa, ja noiden päästöjen vähentämiseen voimme vaikuttaa sillä, kuinka asumme, liikumme ja mitä syömme. Hyviä esimerkkejä kestävämpään arkeen voi hakea Sitran 100 Fiksua arjen tekoa -listalta, joka löytyy Sitran verkkosivuilta. Peli ei ole vielä menetetty vaan jokaisella, pienelläkin teolla on merkitystä.

Teksti Tero Ikäheimonen
Kuva Marja Väänänen

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2019