Tuskin mitään asiaa on minulta töissä kysytty niin usein kuin sitä, mitä kuuluu Vapon aktiivihiilihankkeelle. Hanke julkistettiin lokakuussa 2016, minkä jälkeen on odotettu investointipäätöstä. Joulun alla päätös viimein tuli. Vapon ensimmäinen turpeesta aktiivihiiltä jalostava tehdas rakennetaan Ilomantsiin.

Vapo haki ympäristölupia kolmelle paikkakunnalle. Ilomantsin lisäksi lupia haettiin ja saatiin Haapavedelle ja Seinäjoelle. Kolmesta hyvästä vaihtoehdosta Ilomantsi valikoitui ensimmäisen tehtaan sijaintipaikaksi. Tavoitteena on, että alle kahden vuoden päästä Ilomantsista viedään aktiivihiiltä Eurooppaan.

Aktiivihiiltä käytetään erilaisissa suodattimissa muun muassa veden ja ilman epäpuhtauksien puhdistamiseen. Auton sisäilma puhdistuu aktiivihiilisuodattimen avulla ja myös juomavedestä viimeisimmät epäpuhtaudet ja hajuhaitat poistetaan aktiivihiilisuodattimien avulla. Kun Vapo on tutkinut viime vuodet tätä markkinaa, niin Euroopan markkinoilla on selvästi tilaa aktiivihiilen tuottajalle, joka toimii avoimesti länsimaisin periaattein. Nyt valtaosa Euroopasta käytettävästä aktiivihiilestä tuodaan Aasiasta. Aktiivihiilen käyttäjät haluavat varmuuden, että tuote on valmistettu vastuullisesti, missään vaiheessa ei ole käytetty lapsityövoimaa ja laatu on korkea. Juuri nämä ovat Vapon kilpailutekijöitä tässä markkinassa.

Jos maailma jatkaa likaantumistaan, sen puhdistamiseen tarvitaan uusia korkean teknologian ja korkean jalostusasteen tuotteita.

Vapoa on kritisoitu siitä, että sen toiminta kuormittaa vesistöjä. Suomen koko turvetuotantoala on 0,2 prosenttia Suomen maapinta-alasta ja turvetuotanto on ainoa maankäyttömuoto, joka pitää todella huolta valumavesistään, mittaa niitä ja julkistaa mittausten tulokset. Jos unohdetaan aivan viimeiset desimaalit, niin Suomen ympäristökeskuksen mukaan turvetuotannon osuus Suomen fosfori- ja typpipäästöistä on alle 1 prosenttia ja vesistöjen kiintoainekuormituksesta selvästi alle 0,5 prosenttia. Eli turvetuotannon lopettaminen ei juurikaan vaikuta Suomen vesistöjen kokonaiskuormitukseen. Se on numeroiden osoittama fakta.

Tuolla turpeella saadaan lämpöä. Usein meinaa unohtua, että puun ja turpeen seospoltto on päästöiltään pienempää kuin kaasun poltto. Kotimaisesti tuotetun lämmön lisäksi kasvuturpeella saadaan puhdasta ruokaa miljoonille ihmisille ja säästetään kasteluvettä. Eläimille ja eläintenhoitajille antiseptinen kuiviketurve on varmasti molempien hyvinvointia parantava tuote.

Nyt Vapo siirtyy teollisuuteen, jonka tuotteilla puhdistetaan ilmaa ja vettä. Jos maailma jatkaa likaantumistaan, sen puhdistamiseen tarvitaan uusia korkean teknologian ja korkean jalostusasteen tuotteita. Suomi saa työpaikkoja ja vientituloja. Tämä on juuri sitä toimintaa, mitä monet sidosryhmät ovat meiltä odottaneet. Ja tämä on myös tervettä ja puhdasta liiketoimintaa.

Ahti Martikainen
johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet
Vapo Oy

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2019