Myytävät alueet sisältävät hakkuukypsiä metsiä, harvennusvaiheessa olevia metsäpalstoja ja kasvavia taimikoita.

Vapo Oy julkisti vajaat vuosi sitten, että se alkaa myydä taseestaan yksittäisillä kaupoilla sellaisia maita, joita se ei itse tarvitse nykyisen tai tulevan liiketoiminnan tarpeisiin.

Tuolloin Vapo Oy:llä oli omistuksessaan noin 100 000 hehtaaria maata, josta turvetuotannossa on ollut runsaat 20 000 hehtaaria. Loppuosa maista eli noin 80 000 hehtaaria on erilaista metsätalousmaata sekä turvetuotannon tarpeisiin hankittuja reservimaita.

Tornator Oyj omistaa Suomessa, Virossa ja Romaniassa yhteensä noin 690 000 hehtaaria metsää. Tornator investoi viime vuonna yli 100 miljoonaa euroa metsien ostoon.

Tämä kauppa mukaan lukien yhtiö on tähän mennessä ostanut vuonna 2018 noin 15 000 hehtaaria metsää. Pääosa ostoista on 50–100 hehtaarin tiloja yksityisiltä metsänomistajilta.

– Maineemme luotettavana, kilpailukykyisenä ja vastuullisena ostajana on selvästi levinnyt metsänomistajien keskuudessa, toteaa Tornator Oyj:n toimitusjohtaja Sixten Sunabacka.

Sunabacka iloitsee Vapon kanssa tehdystä metsätilakaupasta, sillä se tukee erinomaisesti Tornatorin kasvustrategiaa.

– Aiomme harjoittaa ostetuilla alueilla kestävää metsätaloutta, jatkaa turvetuotannosta poistuneiden alueiden metsittämistä ja myös ennallistaa vaikeimmin metsitettävät suot luonnontilaan. Turvetuotantoa Tornator ei tule harjoittamaan ostamillaan mailla. Kasvu vahvistaa entisestään kykyämme luoda kestävää hyvinvointia metsistä ja olla metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä.

Teksti Vapo Oy
Kuva Tornator Oyj

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2018