Vapo Oy on viimeisen vuoden aikana uudistanut strategiansa ja rakenteensa. Tähtäimessä on kasvu aidosti kansainväliseksi yritykseksi, digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen ja toimintatavan muuttaminen niin, että asioita tehdään entistä enemmän yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Uusi talousjohtaja Jarmo Santala kertoo menossa olevien muutosten kielivän siitä, että Vapossa uudistumisen tarve on jalostunut uudistumisen mahdollisuudeksi. Tätä mahdollisuutta on lähdetty aidosti hyödyntämään.

Vahvan pohjan muutokselle tarjoaa Santalan mielestään se, että Vapon portfolio on todella mielenkiintoinen kansainvälisestäkin näkökulmasta.

– Energy-divisioonan liiketoiminta on pohjoismaista, mutta uudet lähestymistavat ja palvelullistaminen tarjoavat hyvän pohjan jatkoa ajatellen. Grow&Care-divisioonan kasvualustaliiketoiminta on puolestaan jo kansainvälistä. Kasvupotentiaali on valtava. Oma lukunsa ovat New Businesses -divisioonassa kehitetyt uudet liiketoiminnot, joissa turpeelle on pystytty löytämään ja tuotteistamaan maailmanlaajuisesti kiinnostavia käyttökohteita, Santala sanoo.

Talousalan ihmisenä Santala katsoo asioita myös numeroiden näkökulmasta. Häntä kiinnostaa niin Vapossa kuin muissakin yrityksissä erityisesti kaksi tunnuslukua: vapaa kassavirta ja käyttökate (EBITDA).

– Kassavirtaa täytyy olla riittävästi, kun halutaan investoida. Käyttökate kertoo taas yrityksen liiketoimintojen tuloksentekokyvystä. Siinä on eliminoitu poistot, joten se antaa liikevoittoa paremmin käsityksen myös uuden bisneksen kannattavuudesta, hän perustelee.

Kasvuun ja uusien liiketoimintojen käynnistämiseen tähtäävässä Vapossa näiden tunnuslukujen tarjoama tieto on erityisen tärkeää. Santalan mielestä kuva on positiivinen. Vapaa kassavirta on viime vuosina ollut jopa loistava ja käyttökatekin kohtuullisella tasolla.

 

– Hyvään kassavirtaan ovat toki vaikuttaneet kertaluonteiset toimenpiteet – liiketoimintojen ja omaisuuden myynnit sekä varastotasojen optimointi. Tärkeää on pitää kassavirta hyvällä tasolla jatkossakin, mikä auttaa investoinneissa tulevaisuuteen. Myös käyttökate on parantunut, mutta verrokkiyrityksiin verrattuna siinä on edelleen parantamisen varaa.

Ennen Vapoa Santala on työskennellyt Ahlström-Munksjössä Group Controllerina, Ahlström Filtarationin Business Area Cntrollerina ja sitä ennen Nokia-konsernin taloushallinnon eri tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Kansainvälinen liiketoiminta on hänelle siten tuttua. Juuri tämän puolen osaamista hän uskoo voivansa tuoda Vapoon.

– Kansainvälistyminen vaatii yrityksiltä tiettyjä asioita niin liiketoiminnassa kuin rahoituksessa. Samoin tarvitaan partnereita sekä kaupan että rahoituksen puolella ja heidän kanssaan on pystyttävä puhumaan samaa kieltä.

– Myös talousorganisaatiolle kansainvälistyminen ja toiminta maiden rajat ylittävässä organisaatiossa tuo uusia vaatimuksia. Tiimit kansainvälistyvät eivätkä lähimmät työkaverit olekaan enää välttämättä samassa toimistossa tai edes samassa maassa. Etäyhteistyön ja kaikille yhteisen kielen merkitys kasvaa, Santala analysoi.

Vapolle Santalaa houkutteli halu ja mahdollisuus oppia. Hän korostaa uusien haasteiden merkitystä.

– Uuden oppiminen on ollut omalla urallani aina se driveri, joka on vienyt minua eteenpäin, toimialalta toiselle ja uusien haasteiden eteen. Haasteet taas tarjoavat mahdollisuuden oppia lisää. Se pitää liikkeellä ja antaa uutta energiaa.

Yksi oppimisen aihe Vapossa ovat uudet toimialat. Se ei ole Santalan mukaan kuitenkaan niin suuri muutos aikaisempaan kuin voisi kuvitella.

– Talouspuolella siirtymistä toimialalta toiselle auttaa se, että luvut ovat aina lukuja. Kun niitä osaa lukea, osaa myös tehdä oikeita kysymyksiä ja pääsee aika äkkiä jyvälle olennaisista asioista.

Teksti Ismo Myllylä
Kuva Vapo Oy

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2018