Viime talvi avasi monen energia-alan toimijan silmät: biomassan saatavuus metsästä ei ollutkaan itsestäänselvää.

Etenkin kesken kauden uusia toimitussopimuksia oli hankala tehdä, koska puun kysyntä ylitti tarjonnan. Tilanne koski koko Itämeren aluetta.

Viime talvena puunkorjuuta hankaloitti erityisesti märät sääolot, mutta taustalla vaikuttaa myös puun kysynnän kasvu, joka jatkunee tulevaisuudessa. Kivihiilelle etsitään nyt kuumeisesti korvaajaa ja metsähake on yhä useammin se, johon uusissa voimalaitoksissa päädytään.

Miten sitten varmistua, että voimalaitokseen riittää polttoainetta heikkoinakin vuosina? Vapon Heikki Heiskasen (Director, Biofuels and Development) mukaan vastaus on pitkät runkosopimukset, joihin molemmat osapuolet ovat sitoutuneet.

Pitkillä runkosopimuksilla tarkoitetaan yleensä kolmesta vuodesta jopa viiteen vuoteen asti solmittavia polttoaineen toimitussopimuksia.

– Pidemmän aikavälin runkosopimukset ovat ne, joilla tulevaisuudessa varsinkin energiakäyttöön pohjautuvat biomassakattilat pystyvät varmistamaan hankintaansa ja kustannustasoaan. Polttoainetta on aina saatavilla markkinahintaan ja suhdannevaihtelut huomioidaan yhdessä määritetyllä tavalla, jolloin myös riskiä tasataan molempien osapuolten välillä, Heiskanen sanoo.

– Pitkällä tähtäimellä puun kysyntä tulee voimistumaan – ja on jo voimistunut – Itämeren alueella. Tanskassa on startannut uusia voimalaitoksia, joissa käytetään suoraan metsähaketta. Ruotsi puolestaan hankkii kuitupuuta omille rannikkoalueilleen. Suomenkin rannikkoalueilla on käynnissä hankkeita kivihiilen korvaamiseksi, ja on selvää, että niissäkin tuontipuu tulee olemaan yksi hankintalähde, hän jatkaa.

Heiskasen mukaan puun kysynnän kasvu vaatii monelta toimijalta aiempaa vakavampaa suhtautumista voimalaitoksen polttoainehuoltoon.

– Jos koko kaupungin lämmitys perustuu biopolttoaineisiin, niin pitää ottaa ihan eri tavalla toimitusvarmuus huomioon. Muuten voidaan olla todella isoissa haasteissa, kun sattuu huono vuosi kohdalle.

Teksti ja kuva Tero Ikäheimonen

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2018