Mitä futuristi tekee?
Futuristin tehtävä on pohtia tulevaisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa ympäristön muutosten seurantaa. Teen hyvin paljon megatrendeihin, trendeihin ja heikkoihin signaaleihin liittyvää seurantatyötä, joka minulla usein kulminoituu kirjojen kirjoittamiseen. Futuristin työnä on myös puhua tulevaisuudesta; sen uhkista ja mahdollisuuksista. Matkustankin ympäri Suomea erilaisissa tilaisuuksissa puhumassa tulevaisuudesta eri näkökulmista.

Mitä merkitystä tulevaisuustyöllä on yrityksille?
Sen avulla organisaatiot voivat pohtia erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia ja miettiä varautumissuunnitelmia niihin. Toisaalta on myös tärkeä ymmärtää, että jokainen organisaatio voi itse vaikuttaa tulevaisuuden – toivottavasti sen paremman – tekemiseen.

Jokainen organisaatio voi itse vaikuttaa tulevaisuuden
– toivottavasti sen paremman – tekemiseen.

Ennustatko siis tulevaisuutta?
Futuristit eivät ennusta. Futuristien tehtävänä on maalata erilaisia kysymyksiä organisaatioille tulevaisuudesta ja kysyä ”entä jos” -kysymyksiä. Tulevaisuuden tutkimuksen tavoitteena ei siis ole tuottaa vastauksia organisaatioille, vaan auttaa niitä katsomaan pidemmälle, kyseenalaistamaan omaa toimintaansa ja kysymään hyviä kysymyksiä. Tämä auttaa organisaatioita varautumaan myös odottamattomiin tulevaisuuksiin

Voiko tulevaisuutta ennustaa?
Toki tulevaisuutta voi ennustaa, mutta eri asia on, menevätkö ennustukset oikeaan. Ennusteiden oikeellisuus voidaan todentaa vasta sinä hetkenä, johon ennusteet on laadittu. Siksi ennusteista ei ole paljonkaan hyötyä. Pahimmillaan niiden voimalla organisaatioissa voidaan uskotella, että tulevaisuus menee johonkin suuntaan ja lopulta sokeutua tapahtuville muutoksille.

Miten tulevaisuuteen tulisi suhtautua?
Tulevaisuuteen voi suhtautua monella tavalla: sitä voi pelätä, voi kuvitella, että mitään ei ole tehtävissä ja lamaantua tai voi myös huomata epäkohtia, kääriä hihansa ylös ja ryhtyä taistelemaan niitä vastaan. Itse tietenkin suosittelen jälkimmäistä vaihtoehtoa. Näen tulevaisuuden suurimpana uhkana ilmastonmuutoksen ja sen, että siihen ei reagoida globaalisti tarpeeksi ajoissa. Siksi yritän vaikuttaa tulevaisuuteen puhumalla ilmastonmuutoksesta ja sen vakavuudesta.

Teksti Miina Poikolainen
Kuva Marja Väänänen

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2018