Helsingin Sanomilla oli menneinä vuosina tapa aloittaa Vaposta kertova uutinen otsikon luonnehdinnalla. Minusta luonnehdinta oli aika hyvä, sillä puolenkymmentä sahaa ja mittava turvetuotanto kattoivat kymmenen vuotta sitten valtaosan Vapon liikevaihdosta.

Grow&Care-divisioonan ja hollantilaisen BVB Substrates B.V:n yhdistymisen jälkeen energiaturpeen osuus Vapon liikevaihdosta laskee noin viidennekseen. Viimeisetkin sahat ovat olleet jo pari vuotta uusilla omistajilla.

Vuosi sitten tähän aikaan yhtiössä hiottiin strategiaa tulevalle Vapolle. Tarkasteltiin megatrendejä, yhtiön resursseja ja kartoitettiin resurssikapeikkoja. Näiden pohdintojen tuloksena päädyttiin aika loogisiin johtopäätöksiin.

Energiaturpeen osuus Vapon liikevaihdosta laskee noin viidennekseen.

Turve pyritään keksimään uudelleen eli nykyisten käyttömuotojen rinnalle haetaan tutkimuksella ja tuotekehityksellä uusia, korkeamman jalostusasteen tuotteita. Kaksi tämän alueen julkistettua hanketta ovat aktiivihiilen jalostaminen turveraaka-aineesta ja uusien kuitusovellusten kehittäminen. Uusien innovaatioiden hautominen liiketoiminnaksi on konsernissa New Businesses -divisioonan vastuulla. Uuti­sia on tulossa, vaikka vielä asiat ovat virallisestikin lupaavilta näyttäviä hankkeita.

Energy-divisioonassa kasvua haetaan asiakkaille räätälöidyistä energiaratkaisuista, joita voidaan tuottaa yksin Vapona tai yhdessä partnereiden kanssa tasetta mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäen. Tällä alueella avainsanoja ovat energiatehokkuus, digitalisointi ja palvelut yhdessä vanhan tutun toimitusvarmuuden kanssa.

Merkittävin strategiamuutos vuosi sitten oli päätös nostaa kansainväliset ammattiviljelymarkkinat ja erityisesti niille tarjottavat kasvualustat aivan kasvustrategian ytimeen. Merkittävimmät syyt tähän olivat konsernin omien raaka-aineresurssien lisäksi tätä ajattelua tukevat väistämättömät megatrendit. Kaupungistuminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutoksesta vauhtia saava kiihtyvä makean veden pula suorastaan huutavat ratkaisuiksi luonnollisia, kierrätettäviä ja vettä säästäviä kasvualustoja.

Vapo-konserni on jo tällä hetkellä maailman suurin kasvuturpeen tuottaja, mutta yksin se ei ollut riittävän vahva astumaan maailman liigaan. Yhdessä BVB Substrates B.V:n kanssa se on. Uusi yhtiö on Euroopan johtava toimija tällä alueella. Hollanti on tämän alan Piilaakso, joka johtaa alan tuotekehitystä.

Vapo sai alkunsa tammikuussa 1940, kun sen tehtäväksi asetettiin rautateiden, armeijan, virastojen ja suurimpien kaupunkien halkohuolto. Seuraavassa vaiheessa siitä tuli VR:n ratapölkkyjen hovihankkija ja suursahuri. 1970-luvun energiakriisin jälkeen valtio lohkaisi Metsähallituksen maista soita Vapolle ja velvoitti Vapon alkamaan turvetuottajaksi turvaamaan Suomen energiahuoltoa.

Vapolta on odotettu uudistumista ja aktiivisia toimenpiteitä muuttuvassa maailmassa. Nyt niitä tulee. Luulen, että Valtion Polttoainekonttoria on kohta vaikea tunnistaa vanhoista raidoistaan.

Ahti Martikainen
johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet
Vapo Oy

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2018