– Maiden myynti on sujunut muuten odotetusti, mutta metsästykseen soveltuvien kosteikkopalstojen kysyntä on ollut positiivinen yllätys, maidenmyyntiprojektia vetävä Pasi Koivisto sanoo.

– Ei ollut yllätys, että puustoisille metsämaille on löytynyt halukaita ostajia, hinnan ollessa oikea. Eikä myöskään se, että turvetuotannosta poistuneista ja pelloiksi soveltuvista maista suorastaan kilpaillaan, jos ne sijaitsevat lähellä toimivia maatiloja.

Mutta kuka hankkisi omistukseensa pieniäkin palstoja vailla suuria hakkuumahdollisuuksia jopa tiettömien taipaleiden takaa?

– Yksittäiset metsästäjät, erähenkiset kaveriporukat ja jopa metsästysseurat, Koivisto vastaa.

Vapo Oy perusti kohteilleen erityisen ostamaata.fi-sivuston, jonne se tuo jatkuvasti uusia maakohteita myyntiin. Suurin osa kohteista on myynnissä myös internetosoitteessa huutokaupat.com. Talven aikana huutokaupat.comin kautta on myyty yhteensä noin 30 kohdetta, joista osa on ollut useamman kiinteistön kokonaisuuksia.

Myydystä pinta-alasta metsätalousmaita on ollut 35 prosenttia, suojeluun soveltuvia maita 27 prosenttia ja pääosin peltokäyttöön soveltuvia suonpohjia 32 prosenttia ja erilaisiksi riistakosteikoiksi soveltuvia maita 1 prosentti. Lukumääräisesti kaupoista viimeksi mainittuja on ollut kuitenkin selvästi odotettua enemmän ja niistä on saatu runsaasti tarjouksia.

Koiviston mukaan monet kaupunkimetsästäjät ovat yllättyneet syrjäisten palstojen hintatasosta. Itsekin aktiivisesti metsästystä harjoittava Koivisto kehottaa muita harrastajia tutustumaan aika ajoin myytäviin kohteisiin, sillä oma eräpalsta saattaa olla tarjolla alle 500 euron hehtaarihintaan.

Teksti ja kuva Vapo Oy

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2018