Infrastruktuurista on viime vuosina tullut kiinnostava sijoituskohde sekä kotimaisille että kansainvälisille sijoittajille, joita ovat muun muassa erilaiset rahastot ja eläkeyhtiöt. Energian tuotanto ja jakelu on yksi infrasijoittajien suosimista kohteista.

Sijoituksista hyötyvät sijoittajat vakaan tuoton muodossa sekä kunnat ja teollisuus, joiden ei tarvitse käyttää omaa pääomaansa ydintoiminnan ulkopuolisiin investointeihin.

Energiainvestoinnit ovat yleensä arvoltaan suuria. Niille ominaista on pitkä takaisinmaksuaika. Sen sijaan, että lämpöenergiaa tarvitsevat teolliset ja kunnalliset toimijat sijoittaisivat itse arvokkaisiin energiantuotantolaitoksiin, ne voivat vastuuttaa nämä tehtävät energia-alan erityisosaajille, kuten Vapolle.

Vapo onkin osaltaan ollut jo vuosia mukana vauhdittamassa kehitystä, jossa kunnat, kaupungit ja teollisuus ulkoistavat lämpövoimaan tarvittavat investoinnit kumppaneille, joilla on energia-alan osaamista ja mittakaavaetuja. Nyt Vapo on perustanut rahaston näitä sijoituksia varten. Rahasto on perustettu yhteistyöhön OPn Vakuutus ja Eläkeyhteisöjen kanssa.

Infrastruktuurista on viime vuosina tullut kiinnostava sijoituskohde sekä kotimaisille että kansainvälisille sijoittajille, joita ovat muun muassa erilaiset rahastot ja eläkeyhtiöt.

– Uuden rahaston valtteina ovat kotimaisuus ja paikallisuus, sanoo Vapon Energy-divisioonasta vastaava johtaja Markus Hassinen.

– Kunta voi halutessaan päättää ulkoistaa vaikkapa koko kaukolämpöliiketoimintansa meille. Voimme olla hyvin monipuolinen kumppani kunnille, kaupungeille ja teollisuudelle, jotta heidän ei itse tarvitse investoida pääomavaltaiseen toimintaan, Hassinen selvittää.

Vapon Energy-divisioonan liikevaihto Suomessa, Ruotsissa ja Virossa on noin 280 miljoonaa euroa, josta teollisten ja kunnallisten lämpöasiakkaiden osuus on noin 100 miljoonaa euroa.

Hassisen mukaan näille asiakassegmenteille suunnattua liiketoimintaa on tarkoitus kasvattaa lähivuosina merkittävästi.

Perustettu uusi rahasto, nimeltään Vapo Lämpövoima Ky, tähtää Suomen lisäksi Ruotsin markkinoille. Vapolla on Suomessa vahva, vakiintunut markkina-asema kuntien ja teollisuuden energiakumppanina. Myös Ruotsissa Vapolla on merkittävää lämpöliiketoimintaa.

– Uuden rahaston valtteina ovat kotimaisuus ja paikallisuus, sanoo Vapon Energy-divisioonan johtaja Markus Hassinen.

Rahaston perustaminen vaati toteutuakseen EU:n kilpailuviraston hyväksynnän, joka tuli huhtikuun loppupuolella.

– Se, että mukana on nyt OPn Vakuutus ja Eläkeyhteisöt, tarkoittaa, että Vapon mahdollisuudet sijoittaa kasvavat huomattavasti. Tämä on merkittävä ja energia-alalla ainutlaatuinen kumppanuus, jossa yhdistyvät teollinen ja rahoitusalan osaaminen, Hassinen kuvailee.

– Kävimme vuoden 2017 aikana neuvotteluja useamman rahoitusalan toimijan kanssa ja näistä OP osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi. Uskomme olevamme kilpailukykyisiä paitsi toimialaosaamisemme vuoksi mutta myös siksi, että olemme kotimainen, kasvollinen kumppani. Vastuullisena toimijana osana paikallista yhteiskuntaa me maksamme veromme sinne missä liiketoimintammekin on.

– Valintaprosessissamme painoi kumppanin kyky sitoutua yhteistyöhön ja omistukseen pitkällä tähtäimellä. Tämä näkökulma sulki pois niin sanotut infrastruktuurirahastot, joilla on tyypillisesti viidestä kymmeneen vuoden sijoitushorisontti, jonka jälkeen ne realisoivat sijoituksensa omistamissaan yhtiöissä. Haluamme panostaa Vapossa jatkuviin, pitkäaikaista tuottoa mahdollistaviin asiakkuuksiin, Hassinen selventää.

– Vapon solmimat sopimukset teollisuuden kanssa ovat tyypillisesti olleet pituudeltaan 12–20-vuotisia, mutta kaukolämpöverkoissa sopimukset ovat periaatteessa ikuisia.

Lämpöenergiaa tarvitsevat teolliset ja kunnalliset toimijat voivat vastuuttaa tehtävät energia-alan erityisosaajille.

OP Vakuutus ja Eläkeyhteisöihin kuuluvat OP-Eläkekassa, OP Vakuutus Oy ja OP-Henkivakuutus Oy sekä näiden yhteisesti omistama Otso Infrastruktuuri I Ky omistavat kommandiittiyhtiöstä 80,1 prosenttia. Vapo Oy omistaa yhtiöstä loput 19,9 prosenttia.

Omistajat osallistuvat investointien rahoitukseen omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa, mutta käytännön operatiivinen toiminta on Vapon Energy-divisioonan vastuulla. Rahastoon ei ole tarkoitus ottaa uusia sijoittajia. Tulevaisuudessa Vapo toteuttaa kaikki energiaratkaisuihin ja kumppanuuksiin liittyvät investoinnit uuden yhtiön kautta.

OP-ryhmän Antti Palkénin mukaan rahasto on tuottava sijoitus, mutta tärkeää on myös sen taustalla oleva ”hyvä tarina”.

OP-ryhmän listaamattomista sijoituksista vastaava johtaja Antti Palkén on tyytyväinen solmittuun yhteistyöhön. OP-ryhmän kannalta kyseessä on ennen muuta tuottava finanssisijoitus, mutta sen lisäksi rahastolla on kerrottavana “hyvä tarina”.

– Voimme näiden sijoitusten kautta olla mukana vauhdittamassa tehokkaita ja ympäristöystävällisiä investointeja. Näitä ovat muun muassa uudet rakennettavat monipolttoainelaitokset sekä vanhojen öljykäyttöisten laitosten uudistaminen ympäristöystävällisemmiksi.

OP-ryhmässä mukana sijoittajina ovat eläke- ja vakuutusyhtiöt, jotka sijoittavat varoja pitkäaikaisesti ja joille turvaavuus ja tuottavuus ovat tärkeitä sijoituskriteerejä.

 

– Meillä on kärsivällistä rahaa, Palkén naurahtaa.

Palkénin mukaan uuden rahaston sijoituksille odotetaan keskimäärin kymmenen prosentin vuotuista tuottoa. Palkén muistuttaa, että Vapon teollinen ja energia-alan osaaminen tekee uusista laitoksista tehokkaampia kuin aikaisemmat. Lopputuloksena kuntalaisten maksamat laskut saattavat pienentyä. Teollisuuden investointien kautta rahasto luo puolestaan työpaikkoja ja hyvinvointia.

Rahaston toiminnasta hyötyvät siis monet tahot: kunnat, kuntalaiset ja OP-ryhmän eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden asiakkaat eli suuri joukko ihan tavallisia suomalaisia.

Tätä kirjoitettaessa rahasto ei vielä ollut tehnyt yhtään sijoitusta, mutta Vapon myyntijohtaja Mika Hillu uskoo niitä tulevan kesän aikana.

– Rahasto tarjoaa hyvän mahdollisuuden esimerkiksi kunnille rakentaa omaa energiaekosysteemiään mieleisellään tavalla. Kunnillahan on paljon muitakin tärkeitä investointikohteita, kuten koulut ja päiväkodit, jotka liittyvät läheisemminkin kunnan toimintaan kuin lämmöntuotanto, Hillu sanoo.

Teksti Kirsi Hytönen
Kuvat Mikko Kauppinen

Lämpövoimalarahastolle olisi kysyntää myös Ruotsin markkinoilla
Vapon ruotsalaisen tytäryhtiö Neova AB:n lämpöliiketoiminnan myyntipäällikkö Kenny Westlund iloitsee Vapon ja OP-ryhmän yhteistyöstä lämpövoimalainvestoinneissa. Hän toivoo, että myös Neova pääsee pian mukaan hyödyntämään yhteistä rahastoa.
– Ruotsin lämpövoimalamarkkinoilla on isoja mahdollisuuksia hyödyntää tällaista rahastoa. Täällä on jo muutaman vuoden ajan ollut vahva innostus siirtyä lämmöntuotannossa fossiilisista polttoaineista biopolttoaineisiin, joten markkinoita tällaiselle toiminnalle on, Westlund kertoo.
Neova on tehnyt viime vuosina Ruotsissa joitakin Vapon rahoittamia lämpövoimalainvestointeja. Uudella rahastomallilla Neova pystyisi markkinoimaan voimalaitoksia entistä aktiivisemmin.
Vastaavanlaista lämpövoimaloille räätälöityä investointitoimintaa ei Westludin mukaan Ruotsin lämpövoimamarkkinoilla ole.
– Esimerkiksi erään kilpailijamme tarjoamia lämpövoimaloita rahoitetaan SEB:n ja Maailmanpankin kehittämän Green Bond -konseptin avulla, hän sanoo.
Green Bond -sijoitusinstrumentin avulla sijoittajat rahoittavat ympäristöystävällisiä tai muita kestävän kehityksen kohteita.
Ruotsiin on syntynyt useita uusia yrityksiä, jotka haluavat siivunsa ympäristöystävällisten voimalaitosten rakentamisesta. Westlund uskoo, että konsernin oman investointirahaston avulla Neova pystyisi erottumaan edukseen voimalaitosmarkkinoilla.
Teksti Johanna Haveri

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2018