Kompostointi on biojätteen kierrätystä, jossa ravinteet saadaan hyödynnettyä puutarhan kasvien kasvuun. Tavallinen kuluttaja voi kompostoimalla vaikuttaa ravinteiden kiertokulkuun ja kaatopaikkojen kuormitukseen.
Kekkilä toi keväällä markkinoille uuden Kotikompostorin, jonka kehityksessä on panostettu erityisesti helppokäyttöisyyteen. Kompostori on tarkoitettu biojätteen ympärivuotiseen kompostointiin.

– Kotitalous on oma pieni ekosysteeminsä. Jokainen voi valita, haluaako olla pieni palanen ratkaisua vai ongelmaa, sanoo kiertotaloutta edistäviä tuotteita kehittävä Janne Kanervo Kekkilästä.

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2018