Nykyinen kolmivuotinen toimitussopimus loppuu vuoden 2018 lopussa. Nyt allekirjoitettu sopimus astuu voimaan vuoden 2019 alussa ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

– Kiteen Lämpö on käyttänyt metsähaketta pääasiallisena polttoaineenaan yli kolmekymmentä vuotta. Nykyinen kolmevuotinen sopimus Vapon kanssa on ensimmäinen. Hakkeen laatu on ollut hyvää etenkin kovimpina pakkasjaksoina, ja kun hintanäkemyksemme kohtasivat myös tulevaisuuden osalta, päätimme jatkaa uudelle kolmivuotiselle kaudelle, Kiteen Lämmön toimitusjohtaja Ilkka Hämäläinen sanoo.

Kiteen Lämpö käyttää haketta 44 000 MWh vuodessa. Hake on Kiteen Lämmön Arppen ja Selkueen lämpökeskusten pääpolttoaine. Uusiutuvien polttoaineiden osuus Kiteen Lämmön kaukolämmön tuotannossa on 97 prosenttia.

– Kiteen Lämpö arvostaa suuresti uusiutuvia ja kotimaisia polttoaineita. Metsähakkeen osalta olemme joutuneet tarkentamaan kotimaisuusastetta. Paikallisuus korostuu meillä myös niin, että ostamme paikallista biokaasulla tehtyä lämpöä ja sähköä prosessiimme, Hämäläinen sanoo.

Vapo hankkii metsähakkeen raaka-aineen Kiteen Lämmölle pääosin Keski-Karjalasta. Vuotuinen määrä, 22 000 kiintokuutiometriä (55 000 hake-m³) lisää metsien hyötykäyttöä ja parantaa alueen työllisyyttä. Vapon operaatiopäällikkö Merja Koponen vastaa puun ostosta ja korjuusta lähialueella.

Kiteen Lämpö Oy tuottaa ja jakaa lämpöenergiaa Kiteellä. Yhtiön osakkeista Kiteen kaupunki omistaa 90 prosenttia ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 10 prosenttia.
Vapo Oy vastaa metsäpolttoaineiden hankkimisesta ja toimittamisesta asiakkaille, metsäteollisuuden sivutuotteiden myymisestä energia-asiakkaille ja teollisuuden raaka-aineiksi sekä pellettien tuottamisesta.

Teksti Vapo Oy
Kuva Kiteen Lämpö

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2018