Mitä suomalaiselle energia-alalle kuuluu?

Elämme energiamurroksen aikaa ja kilpailu on kovaa, etenkin lämmitysalalla. Ala on sitoutunut hiilineutraaleihin tavoitteisiin ja siihen kaikki nyt etsivät ratkaisuja.
Me suomalaiset voimme kuitenkin olla rohkeasti ylpeitä energiajärjestelmästämme, jonka toimitusvarmuus on huippuluokkaa. Meillä on monipuolinen energiapaletti ja älykkäitä energiaratkaisuita kehitetään koko ajan – ne ovat kaikki asiakkaiden eduksi. Toimivaa energia-alaa pidetään Suomessa itsestään selvänä asiana, eikä sen arvoa aina muisteta. Kannattaisi kuitenkin olla ylpeä ja tyytyväinen, sillä jos energiasektori ei pelaa, yhteiskunta on hiljainen ja kylmä paikka.

Millaisia mahdollisuuksia tulevaisuus tuo?

Teknologia kehittyy juuri nyt valtavan nopeasti. Uusia ratkaisuja kehitetään ja älykkäitä energiaratkaisuja luodaan kasvavalla tahdilla. Asiakas hyötyy energiamurroksesta näiden innovaatioiden ansiosta. Älykkäistä ratkaisuista tulee arkipäivää. Energiayhtiöt pystyvät tarjoamaan kokonaisvaltaisia palveluita, eikä asiakkaan tarvitse vaivata päätään energia-asioilla, jos ei halua.

Voimme olla ylpeitä energiajärjestelmästämme, jonka toimitusvarmuus on huippuluokkaa.

Miltä turpeen tulevaisuus näyttää?

Uskon, että turpeella on tietty osa energiapaletissamme senkin jälkeen, kun fossiilisista polttoaineista on luovuttu. Hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen tapahtuu nopeasti: ensin luovutaan hiilestä, maakaasusta ja öljystä. Murrosvaiheessa kaikki kotimaiset energialähteet ovat tärkeitä.

Turve kärsii turhaan menneisyyden taakasta. Mielikuvat turpeesta eivät vastaa tätä päivää tai tulevaisuutta. Ympäristönäkökohdat ovat alalla tänä päivänä keskiössä. Toimintaa kehitetään ympäristön ehdoilla ja uusia teknologioita otetaan käyttöön.

Turpeessa on energiakäytön lisäksi kiinnostavia kasvavia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi käyttö pakkausmateriaaleina tai ympäristöturpeena myrkyllisten aineiden poistajana onnettomuuksien yhteydessä.

Mitkä huolestuttaa?

Kotimaisen sähkön tuotannon kilpailukyky huolestuttaa, koska sähkön hinta on ollut alhainen hyvin pitkään, eikä sen noususta ole merkkejä. Sähkömarkkinoita vääristäviä uusiutuvan sähköntuotannon tuotantotukia ei tulisi enää luoda, vaan kaikkien sähköntuotantomuotojen tulisi antaa kilpailla omilla ominaisuuksillaan.

Millaisia tavoitteita Energiateollisuudella on järjestönä?

Haluamme viedä Suomea ennakkoluulottomasti kohti kestävää tulevaisuutta ja olla Suomen vaikuttavin edunvalvoja. Tehtävämme on edistää jäsenyrityksiemme toimintaedellytyksiä.

Kerromme poliittisille päättäjille alan kannalta tärkeimmät asiat päätöksen teon tueksi mitään salaamatta. Lisäksi on tärkeää, että päättäjät ymmärtävät jäsenyritystemme moninaisuuden ja toiminnan pitkäjänteisyyden.

Lisäksi haluamme, että jäsenyrityksemme ja muut sidosryhmät ennakoivat muutokset toimintaympäristössä ja lainsäädännössä. Parhaassa tilanteessa luottamus markkinoiden toimivuuteen parantuu.

Teksti Susanna Cygnel
Kuva Marja Väänänen

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2018