Vapo on asiakaslupauksensa mukaan vastuullinen, toimitusvarma ja paikallinen polttoaineentuottaja. Yhtiö toimittaa asiakkailleen mahdollisimman lähellä tuotettua kotimaista energiaa ja noudattaa toiminnassaan ympäristövastuun periaatteita. Toimitusvarmuutta ylläpidetään vuosikymmenten tuomalla kokemuksella kaikissa olosuhteissa.

Ilmasto-olosuhteet vaikuttavat polttoainetuotannon onnistumiseen sekä polttoaineen toimituksiin. Vuodet eivät ole veljiä keskenään sen enempää polttoaineen tuotannon, varastoinnin, toimitusedellytysten kuin polttoaineen kulutuksenkaan suhteen. Sen kokivat niin Vapo kuin muutkin kotimaisen polttoaineen toimittajat menneen lämmityskauden aikana.

Huoltovarmuusorganisaatio julkaisi toukokuun puolivälissä tiedotteen, jossa se ilmaisee huolensa energiaturpeen ylivuotisen varaston alhaisesta tasosta. Poikkeuksellisista sääoloista johtuen turvevarastot ovat huvenneet alle valtioneuvoston päätöksen mukaisen tason. Normaalisti turvetuotantokauden alkaessa turvetta pitäisi olla varastossa puolen vuoden käyttöä vastaava määrä.

Viime syksy oli pitkä ja kostea. Runsaat sateet jatkuivat pitkään ja routa tuli maahan myöhään. Leudon alkutalven perusteella näytti, että lämmitystarve talven aikana tulisi olemaan korkeintaan kohtuullinen. Sydäntalven pitkä pakkasjakso kuitenkin aiheutti kovan polttoaineiden kysynnän.

Syksyn ja talven sääolosuhteet aiheuttivat haasteita etenkin puupolttoaineen hankintaketjulle. Märän syksyn ja alkutalven jälkeen varastoitu puupolttoaine oli keskimääräistä kosteampaa. Sydäntalven vahva lumipeite ei edistänyt sen kuivumista eikä helpottanut sen toimitusta asiakkaille. Kelirikko tuotti vielä lisähaastetta puupolttoaineen toimituksiin.

– Puupolttoaineen toimituksissa oli viime lämmityskaudella haasteita, mutta varsinkin pienten ja keskikokoisten asiakkaiden osalta onnistuimme pitämään toimitusvarmuuden hyvänä. Haasteista huolimatta yksikään kiinteistö ei kylmennyt, toteaa Vapon pellettiliiketoiminnan johtaja Heikki Heiskanen.

Kokoluokaltaan pienet asiakkaat ovat sellaisia, joiden laitteistot eivät yleensä sovellu muun polttoaineen kuin pelletin käyttöön. Siksi oli erittäin tärkeää, että heidän osaltaan toimitusvarmuus säilyi korkeana.

– Mahdollisista haasteista huolimatta Vapon toimitukset Paimion Lämpökeskus Oy:lle toimivat koko talven moitteettomasti. Toimitusvarmuus oli aikoinaan tärkeimpiä syitä, miksi valitsimme Vapon kotimaisen polttoaineen toimittajaksemme, toimitusjohtaja Pekka Vihervuori kertoo.

Paimion Lämpökeskus käyttää vuosittain noin 2 200 tonnia puupellettiä. Ilman pellettitoimitusten häiriintymätöntä jatkumista Paimiossa olisi jouduttu turvautumaan talvella raskaaseen polttoöljyyn.

Vapon tuotevalikoima paransi viime talven polttoaineiden toimitusvarmuutta. Monen ison asiakkaan kohdalla puupolttoainetoimituksia korvattiin tai täydennettiin varastossa olleella ylivuotisella energiaturpeella. Joidenkin isojen asiakkaiden kohdalla pellettitoimituksia jouduttiin rajoittamaan.

– Kaikki etukäteen sitovasti tilatut toimitukset saatiin toimitettua, samoin pelletistä riippuvaisten asiakkaiden toimitukset, Heiskanen sanoo.

Energiaturpeen merkitys lämmityksessä korostui menneenä talvena. Monessa suomalaiskaupungissa yhteistuotanto- ja kaukolämpölaitosten käyminen kotimaisella polttoaineella varmistettiin turpeen avulla.

Kuivaa turvetta esimerkiksi sekoitettiin tavallista kosteamman puupolttoaineen sekaan vähentämään polttoaineen kokonaiskosteutta. Maaliskuuhun mennessä turvetta oli käytetty jo 40 prosenttia enemmän kuin ennakkosopimuksissa oli tilattu.

Turpeen tavallista kovempi kysyntä näkyi myös Vapon vakituisille turvetta käyttäville asiakkaille. Sen koki esimerkiksi Mikkelissä toimiva Etelä-Savon Energia Oy, jonka CHP-laitoksissa käytetään turvetta vuosittain 150 GWh:n edestä.

– Turve muodostaa 20 prosenttia meidän polttoaineseoksestamme. Loppuosa polttoaineesta koostuu toisilta toimittajilta tulevista erilaisista puujakeista. Menneenä talvena sekä puun että turpeen toimituksissa oli heikkouksia, kertoo Etelä-Savon Energian tuotantojohtaja Lasse Lahtinen.

Toimitusvarmuutta ylläpidetään vuosikymmenten tuomalla kokemuksella kaikissa olosuhteissa.

Hänen mukaansa tämä talvi toi taas esiin sen, että turpeella on erittäin suuri merkitys huoltovarmuudelle. Turpeen varastoitavuus on paljon puuhakkeita parempi, sillä käytännössä ainoastaan rangoista tehtävä hake kestää varastointia. Se on valitettavasti myös hakkeista kaikkein kalleinta.

– Turvetta tarvitaan myös sen edullisuuden takia. Jos meidän olisi teknisesti mahdollista polttaa pelkästään puujakeita, emme tekisi niin, koska se on taloudellisesti mahdotonta, Lahtinen jatkaa.

Metsäenergian toimitusvaikeuksista johtuva turpeen kova kysyntä söi energiaturpeen ylivuotisia varastoja viime talvena. Turvevarastot ovat tällä hetkellä noin puolet pienempiä kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, eivätkä vastaa enää huoltovarmuustavoitetta. Se asettaa suuret odotukset alkavan kesän turvetuotannolle.

Poikkeuksellinen kulunut talvi näytti taas toteen, että puu ja turve täydentävät toinen toisiaan lämmön ja sähkön tuotannossa. Se myös opetti, että metsäenergian toimitusvarmuutta täytyy parantaa kiinnittämällä huomiota erityisesti kuivumis- ja varastointiolosuhteisiin.

Teksti Johanna Haveri
Kuva Vapo Oy

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2018