Noin 75 prosenttia ammattilaistuotteiden myynnistä – noin 23 miljoonaa euroa – tulee viennistä. Tärkeimpiä vientialueita ovat Pohjois-Eurooppa ja Välimeren alue, mutta viime vuosina vienti Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan on kasvanut merkittävästi. Kaikkiaan vientiä on yli 75 maahan.

– Vaikka Euroopassa kasvualustojen kysyntä on pysynyt paikallaan viimeiset kymmenen vuotta, olemme onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoamme vuosi vuodelta, koska olemme keskittyneet kehittämään liiketoimintaamme suurten merten takana, Etelä-Euroopan, Lähi-idän, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan aluepäällikkö Michaël Vandevoorde kertoo.

Hän työskentelee Kekkilä Professionalin toimistossa Vilafrancassa, josta käsin hoidetaan myyntiä yllämainituille alueille, mukaan lukien Balkanin maihin. Vilafranca on keskisuuri viini- ja maatalouskaupunki Barcelonan kupeessa Espanjassa, johon on keskittynyt myös maatalouteen liittyviä teollisuusyrityksiä. Yhteensä vuonna 2015 perustetussa alueellisessa myyntikonttorissa työskentelee viiden hengen tiimi – kolme aluepäällikköä, tekninen neuvonantaja ja myyntiassistentti.

– Espanja on suurimpia markkinoitamme Euroopassa, ja yhteydet pelaavat hyvin myös Latinalaiseen Amerikkaan. Täältä on myös helppo matkustaa niin koko Välimeren alueelle kuin Latinalaiseen Amerikkaankin.

Kekkilä on erittäin tunnettu brändi Espanjassa ja johtava toimija esimerkiksi Marokossa, Turkissa ja Meksikossa, jotka ovat merkittävimpiä puutarhatuotantomaita Espanjan konttorista hoidettavalla alueella.

Asiakkaat arvostavat paitsi Kekkilän ammattilaistuotteiden korkeaa laatua, myös ja ennen kaikkea niiden tasalaatuisuutta. Kekkilä panostaa myös ensiluokkaiseen palveluun sekä tarjoaa jakelijoilleen teknistä tukea.

– Olemme myyneet tuotteitamme Espanjaan, Italiaan ja Kreikkaan jo 30 vuoden ajan, ja meillä on yhä samat maahantuojat ja jakelijat. Voi siis sanoa, että meillä on erittäin kiinteät asiakassuhteet, ja samaan pyrimme myös uusilla markkinoilla, Vandevoorde sanoo.

Erityisesti Etelä-Espanjan vihannesviljelijät arvostavat Kekkilän kasvualustoja. He ovat erittäin uskollisia hyväksi havaituille tuotteille. Viime aikoina on ollut entistä enemmän kysyntää myös pehmeiden hedelmien ja marjojen, esimerkiksi pensasmustikoiden, ruukkuviljelyyn tarvittavilla kasvualustoilla.

Haasteena Vandevoorde mainitsee, että joillekin viljelijöille ainoastaan hinnalla on merkitystä.

– Me olemme satsanneet tasaiseen laatuun, palveluun ja raaka-aineiden saatavuuteen, ja sillä on hintansa.
Suurin haaste on kuitenkin sama kuin raakaturpeellakin: riippuvuus turvetuotantoalueiden sääolosuhteista.

– Ilmastonmuutos saattaa keskipitkällä aikavälillä olla iso haaste koko alalle, sillä näyttää siltä, että kesät ovat turvetuotantoalueilla entistä sateisempia.

Samalla ilmastonmuutos on mahdollisuus, sillä vesimäärien väheneminen lisää kasvihuoneviljelyä ja Kekkilän kasvualustojen käyttöä. Samalla tarvitaan kestävää ruuantuotantoa yhä kasvavalle väestömäärälle. Kekkilä Professional onkin ottanut päätavoitteekseen edelläkävijyyden globaalissa ruuantuotannossa.

Teksti Katariina Krabbe
Kuva Adam Illingworth

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2018