Syys-joulukuussa 2017 Vapo-konsernin liikevaihto oli 132,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli samalla jaksolla 130,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 9,4 miljoonaa euroa (8,5 milj. euroa).

Samanlaisesta tasaisesta kehityksestä kertovat numerot tilikauden alusta. Touko–joulukuussa 2017 konsernin liikevaihto oli 227,9 miljoonaa (218,4) ja liikevoitto -0,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi suunniteltua pienempi turvetuotanto, jonka kustannusvaikutus oli 8,4 miljoonaa euroa (5,0 milj. euroa).

Liikevaihto ja liikevoitto eivät ole kuitenkaan tällä kertaa sitä kiinnostavinta osavuosikatsauksen antia. Niiden alapuolella olevat numerot kertovat enemmän siitä, mitä Vapossa on kuluvalla tilikaudella tapahtunut.

Isot teemat tällä tilikaudella ovat rakenteellisen kannattavuuden parantaminen ja taseen saaminen tehokkaasti käyttöön.

Isot teemat Vapossa ovat vt. talousjohtaja Antti Koivulan mukaan olleet rakenteellisen kannattavuuden parantaminen ja taseen saaminen tehokkaasti käyttöön. Tämän onnistumisesta kertoo kumulatiivisen kassavirran pysyminen hyvällä tasolla, käyttökatteen kääntyminen nousuun ja omavaraisuusasteen paraneminen.

– Liiketoimintojen tuottojen kehityksen lisäksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota varastotasoihin ennen kaikkea pelletin ja metsäpolttoaineiden osalta. Tämä näkyy käyttöpääoman hyvänä kehityksenä, kun varastoihin on sitoutunut pääomia selvästi aikaisempaa vähemmän, Koivula toteaa.

Myös turvevarastoihin sitoutunut pääoma on pienentynyt, koska turvetuotanto jäi tavoitteista kesällä 2017. Koivula muistuttaakin, ettei varastojen pienentäminen ole mikään patenttiratkaisu, vaan pyrkimys on ennen kaikkea löytää ja säilyttää sopiva varastotaso.

– Jos varastot käyvät liian pieniksi, tulee toimitusongelmia. Siksi emme ole lainkaan pahoillamme, vaikka ensi kesä olisi turvetuotannolle suotuisa, varastot kasvaisivat ja niihin sitoutuisi enemmän pääomia. Turvetuotannon osalta on myös muistettava, että sen toimitusketjun suunnittelussa aikahorisontti on liiketoiminnan luonteesta johtuen huomattavan pitkä, 2–3 vuotta.

Omaisuuden myynti ja uudelleenjärjestelyt ovat olleet yksi asia, joka on lisännyt Vapon kassavirtaa viime vuosina. Heikkokatteista liiketoimintaa ja huonosti tuottavaa omaisuutta on myyty suunnitelmallisesti, mikä on vahvistanut myös tasetta. Lisäksi myynneistä saadut tulot ovat tuoneet lisää pelimerkkejä velkaisuuden vähentämiseen ja tuleviin investointeihin.

Tällä tilikaudella suuria kauppoja ei ole tehty, ja Koivulan mukaan isot liikkeet ovatkin tältä erää pitkälti ohitse, mutta jatkuvaa arviointia taseen optimoimiseksi tehdään myös jatkossa. Viime vuoden lopulla käynnistyi myös maanmyyntihanke, joka on merkittävä ja tärkeä asia.

– Tässä osavuosikatsauksessa maiden myynnin vaikutus ei vielä juuri näy, vaikka se onkin lähtenyt hyvin käyntiin. Jatkossa se kuitenkin kasvattaa osaltaan kassavirtaa ja vahvistaa tasetta, Koivula huomauttaa.

Suuria investointeja Vapo ei ole tällä tilikaudella tehnyt. Valmiudet niiden tekemiseen ovat kuitenkin parantuneet taseen vahvistuessa ja velkaantumisasteen pienentyessä. Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen oli vuoden lopussa 4,7, kun suhde oli vuotta aikaisemmin 7,0.

Velkaa on pystytty pienentämään kassavirran ansiosta samalla kun liiketoiminnan kannattavuus on parantunut. Koivula korostaa vielä vahvan taseen merkitystä, kun lähdetään investoimaan uusiin hankkeisiin.

– Se antaa enemmän pelivaraa siihen kuinka paljon pystytään investoimaan. Samoin se parantaa riskinottokykyä, jota uusissa hankkeissa tarvitaan. Jos tase on heikko, vaihtoehtoja on vähemmän.

Vapon mittarit osoittavat siis oikeaan suuntaan, mutta tyytyväisyyteen ei yhtiössä ole tarkoitus tuudittautua. Esimerkiksi sitoutuneen pääoman tuotosta kertoviin tunnuslukuihin ei Koivulan mielestä voi olla tyytyväinen.

– Nykyinen alle neljän prosentin taso on edelleen liian alhainen, vaikka sitä onkin saatu nousemaan. Tässäkin suhteessa katsomme tulevaisuuteen ja suuntaamme investointeja sellaisiin kohteisiin, joista saadaan tuottoa, oli kyseessä sitten nykyinen tai uusi liiketoiminta.

Teksti Ismo Myllylä
Kuva Vapo Oy

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2018