1. Polta vain kuivaa ja puhdasta puuta.
  2. Maalattua, liimattua tai kyllästettyä puuta ei saa polttaa.
  3. Syttymisessä ja palon alkuvaiheessa syntyy eniten päästöjä. Sytykkeiden asettaminen polttopuiden päälle on yleensä paras sytyttämistapa.
  4. Älä rajoita tuloilman saantia. Kitupoltto nokeaa tulisijan ja hormin sekä tuottaa lähiympäristöön vaarallisia päästöjä. Kitupolton tunnistaa tummasta savusta.
  5. Huomioi sään vaikutus: tyynellä ja kylmällä ilmalla savu jää matalalle, mistä on haittaa etenkin pientaloalueilla.

Kuvitus Tiina Paju
Lähde: HSY – Opas puunpolttoon

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2018