Jo noin 65 % uusien rakennusten tilavuudesta lämpiää kaukolämmöllä. Kaukolämpö on suosiossa myös valmiissa kiinteistöissä: siihen vaihtaa selvästi enemmän asiakkaita kuin kaukolämmöstä muihin lämmitysmuotoihin.

Kaukolämmön suosiota selittävät etenkin sen luotettavuus ja edullisuus.

– Kaukolämpö on toimitusvarma ja helppokäyttöinen lämmitysmuoto, Energiateollisuus ry:n johtaja Jari Kostama sanoo.

– Lisäksi se on pitkäikäinen ratkaisu, sillä se muuntuu tarpeen mukaan. Kaukolämpöyhtiö varmistaa, että kaikille voidaan toimittaa lämpöä juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Kaukolämpöjärjestelmä mahdollistaa joustavasti myös hukkalämpöjen kierrättämisen, Kostama jatkaa.

Kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet viime vuosina selvästi. Syynä tähän on muun muassa uusiutuvien polttoaineiden, kuten metsäpolttoaineiden ja puutähteiden, osuuden kasvu kaukolämmön tuotannossa. Tuotannossa hyödynnetään nykyään myös yhä enemmän ylijäämälämpöä, kuten jätevesien ja savukaasun lämpöä.

Faktoja kaukolämmöstä
• Kaukolämpö on maan alla kaukolämpöverkossa kiertävää kuumaa vettä.
• Suomessa on lähes 15 000 km pituinen kaukolämpöverkko.
• Kaukolämmön toimitusvarmuus on 99,98 %.
• Kaukolämpö mahdollistaa energiatehokkaan lämmön ja sähkön yhteistuotannon.
• Kaukolämmön energialähteistä kotimaisia oli 62 % viime vuonna. Myös Vapon käyttämästä polttoaineesta yli 90 % on kotimaista ja lähes puolet uusiutuvaa polttoainetta, kuten metsähaketta ja pellettiä.
• Viime vuonna Suomessa kaukolämmön tuotannossa otettiin hukkalämpöä talteen ennätysmäärä, yli 3 terawattituntia.

Teksti Energiateollisuus ry
Kuva Juha Myllymäki

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2018