Hyviä uutisia ympäristön tilasta huolestuneille! Tilastokeskuksen kokoaman tuoreen jätetilaston mukaan vuonna 2016 yhdyskuntajätteestä enää noin kolme prosenttia päätyi kaatopaikalle. Määrä on ennätyksellisen pieni. Kaikki muu pääasiassa kotitalouksien ja palveluiden tuottama yhdyskuntajäte saatiin hyödynnettyä energiantuotannossa tai kierrätysmateriaaleina.

Muutos on ollut nopeaa, sillä vielä vuonna 2018 yhdyskuntajätteestä puolet päätyi suoraan kaatopaikalle. Vain 17 prosenttia hyödynnettiin energiantuontannossa.

Taajamien kaukolämmön tuotannossa yhdyskuntajätteestä on tullut merkittävä energiapolttoaine. Yhdyskuntajäte sisältää bioperäisiä jakeita, kuten puuta, pahvia ja kartonkia, joiden käyttö hillitsee myös kasvihuonepäästöjä, jos niillä korvataan fossiilisia polttoaineita.

Kierrätyksessä hyödynnetään erityisen hyvin kuitupakkauksia. Biojätteestä suuri osa puolestaan kompostoidaan tai mädätetään. Mädätysjäännös käytetään maanparannusaineena tai viherrakentamisessa, kuten kompostimultakin, selviää Tilastokeskuksen tilastoista.

Yhdyskuntajätteeksi lasketaan kotitalouksien ja palveluiden jätteet, ei esimerkiksi teollisuuden tuottamaa jätettä. Teollisuuden puolella Vapo kantaa jätteen minimoimiseksi oman kortensa kekoon. Vapon pelletit valmistetaan nimittäin puunjalostuksen sivutuotteista, sahanpurusta ja kutterinlastusta.

Yhdyskuntajätteiden määrä Suomessa on vuosituhannen vaihteen jälkeen ollut 2,4–2,8 miljoonaa tonnia vuosittain. Vaikka jätteen kokonaismäärä onkin hieman kasvanut, asukasta kohti laskettuna määrä on vakiintunut vuonna 2016 noin viiteensataan kiloon vuodessa.

Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärän kasvu selittyy siten asukasluvun nousulla.

Teksti Tero Ikäheimonen ja Tilastokeskus
Kuva Tero Ikäheimonen

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2018