Vapo omistaa noin 100 000 hehtaaria maata, joista se aikoo myydä 50 000–60 000 hehtaaria seuraavan 4–5 vuoden aikana. Maata on ollut myynnissä aikaisemminkin, mutta nyt yhtiön maaomaisuus on käyty tarkasti lävitse ja myyntiin on päätetty laittaa kaikki ne maat, joita ei tarvita turvetuotantoa varten.

– Tarkoitus on vapauttaa kymmeniä miljoonia euroja varoja ydinliiketoiminnan tarpeisiin, perustelee liiketoimintajohtaja Pasi Koivisto, joka vetää Vapossa myyntityöstä vastaavaa neljän hengen projektiryhmää.

 

Tarjolla on metsätalousmaata, maatalouskäyttöön sopivia alueita ja esimerkiksi kosteikkoalueita.

Myyntiin on tulossa monipuolisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivia maa-alueita. Tarjolla on metsätalousmaata, maatalouskäyttöön sopivia alueita ja esimerkiksi kosteikkoalueita. Samassa kokonaisuudessa voi olla eri maankäyttöön soveltuvia alueita. Osalle alueista on raskasta kalustoa kantava tiestö.

– Metsäalueet vaihtelevat paljon kooltaan ja puustoltaan. Vanhempien metsien lisäksi myynnissä on turvetuotannosta poistettuja metsitettyjä alueita, joissa on eri-ikäisiä taimikoita.

– Osa turvetuotannosta poistuneista alueista on otettavissa peltokäyttöön ja joukossa on myös valmiita peltoja, joilla on viljelty esimerkiksi ruokohelpeä. Maanviljelyksen näkökulmasta niiden kiinnostavuutta lisää se, että ne muodostavat usein suuren yhtenäisen kokonaisuuden, Koivisto kuvailee.

Eniten myytävää maa-aluetta on Pohjois- ja Itä-Suomessa, mutta maa-alueita on tarjolla kaikkialla Suomessa.

Maiden myyntipäätöstä edelsi laaja, vuoden kestänyt selvitystyö, jolla kartoitettiin perusteellisesti Vapon maaomaisuus ja yhtiön raaka-aineiden tarve tulevaisuudessa. Osana selvitystä tutkittiin mahdollisuutta myydä käytännössä koko Vapon maaomaisuus yhdellä kaupalla ja vuokrata takaisin pelkästään turvetuotantoon tarvittavat maat.

– Vapon hallitus päätti syyskuussa, että tällainen kauppa ei täyttänyt sille asetettuja tavoitteita. Tarpeettomien maiden myynnistä ei kuitenkaan luovuttu, vaan otimme käyttöön koko ajan rinnalla kulkeneen vaihtoehtoisen suunnitelman, jossa pidämme hallussamme tarvitsemamme turvetuotantoalueet ja myymme omin voimin muut maa- ja metsäalueet, Koivisto kertoo.

Vapon maat
• Vapolla on maaomaisuutta yhteensä noin 100 000 hehtaaria.
• Turvetuotannossa tästä määrästä on reilut 20 000 hehtaaria.
• Omien maiden lisäksi Vapolla on turvetuotannossa noin 10 000 hehtaaria vuokramaita.
• Seuraavan 4–5 vuoden aikana omista maista on tarkoitus myydä 40 000–50 000 hehtaaria.
• Myynnin jälkeen Vapolle on jäämässä noin 40 000 hehtaaria turvetuotannon tarpeisiin.
• Lisää tietoa osoitteessa ostamaata.fi.

Maa-alueet on tarkoitus myydä sekä ostajan että myyjän kannalta järkevinä kokonaisuuksina. Koiviston mukaan kokoluokka voi vaihdella yksittäisistä muutaman hehtaarin palstoista satojen hehtaarien laajuisiin kokonaisuuksiin. Joissakin tapauksissa yhtenä vaihtoehtona on puukauppa.

– Selvitystyön ansiosta meillä on nyt hyvä käsitys maaomaisuudestamme ja sen tilarakenteesta sekä toisaalta markkinoista ja potentiaalisista ostajista. Puukauppoja teemme ennen kaikkea niillä alueilta, jotka ovat jäämässä Vapon haltuun.

– Uskon, että maiden myynti pienempinä kokonaisuuksina kiinnostaa myös rajanaapureitamme, kuten meille maitaan vuokranneita maanomistajia. Heille tarjoutuu nyt mahdollisuus hankkia lisämaata omien maidensa vierestä.

Tietoa myynnissä olevista maa-alueista löytyy kootusti Vapon verkkosivuilta osoitteesta ostamaata.fi. Muitakin väyliä on käytössä.

– Osa maa-alueista on myynnissä Huutokaupat.comissa. Samoin ilmoitamme alueellisesti myynnissä olevista alueista maakunta- ja paikallislehdissä, Koivisto kertoo.

Myyntiprojektin jälkeen Vapon omistukseen jää 40 000–45 000 hehtaaria turvetuotantoon ja sen tukialueeksi tarvittavia maita. Määrä perustuu arvioon turpeen käytön kehittymisestä, jossa on otettu huomioon myös turpeen uudet käyttötarkoitukset, kuten Vapon Carbonsin aktiivihiilen valmistus.

Teksti Ismo Myllylä
Kuva Vapo Oy

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2017