Vapo Ventures Laboratorio avattiin marraskuussa Jyväskylän yliopiston soveltavan kemian laitoksen yhteyteen. Ensisijaisesti laboratorio palvelee Vapon Carbons- ja Fibers-liiketoimintoja, mutta myös asiakasnäytteiden valmistaminen on mahdollista.

– On alettu huomata, että turpeessa on useita ainesosia, joita voidaan hyödyntää monin tavoin. Tähän asti sitä on tutkittu pääosin energian näkökulmasta. Nyt pääsemme tutkimaan myös Carbons- ja Fibers-puolta. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme kehittää korkeamman jalostusasteen tuotteita ja tähdätä laajemmille markkinoille, perustelee liiketoimintajohtaja Mia Suominen.

Vapo Ventures kehittää markkinalähtöisesti uusia tuotteita ja valmistustekniikoita. Oma tutkimustyö mahdollistaa asioiden ilmiötasoisen tutkimuksen, tuotantoprosessien kehittämisen pienessä mittakaavassa, prosessiparametrien tutkimuksen ja asiakasnäytteiden valmistuksen.

– Perustamalla oman laboratorion varmistamme, että kaikki tutkimustieto jää tuotekehittäjiemme käyttöön. Usein epäonnistumisista voidaan oppia enemmän kuin onnistuneista koeajoista, mutta ulkoiset laboratoriot eivät välttämättä edes raportoi näistä epäonnistumisista. Voimme myös kehittää itsellemme tutkimusmenetelmiä, joita ei pystytä hankkimaan palveluna muualta. Omalla laboratoriollamme pyrimme myös nopeuttamaan tuotekehitystä, projektijohtaja Jorma Kautto listaa.

Asiakas saa hyödykseen kaiken sen tuote- ja tuotanto-osaamisen, jota laboratoriossa on saatu tutkittua. Vapo saa puolestaan tutkimuksen kautta uutta kannattavaa liiketoimintaa, sillä turpeesta pitkälle jalostettujen tuotteiden yksikköhinta on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi energiaturpeen.

Laboratorio sisältää tilat ja laitteet raaka-aineiden ja näytteiden varastoimiseksi, näytteiden valmistamiseksi ja niiden analysoimiseksi. Lisäksi laboratorion käytettävissä ovat yliopiston kemian laitoksen analyysilaitteistot.

– Laitteitakin merkittävämpi resurssi ovat niitä käyttävät ihmiset: onnistuimme löytämään todella osaavat ja aikaansaavat henkilöt pyörittämään laboratoriota, Kautto iloitsee.
Yhteistyö yliopiston kanssa osoittautui kustannustehokkaimmaksi tavaksi perustaa oma laboratorio.

– Yliopiston kanssa tavoitellaan myös tieteellistä yhteistyötä. Vapo voi muun muassa tarjota opiskelijoille pro gradu -työn aiheita, joiden tutkimusosuudet voidaan tehdä laboratorion erikoislaittein, Kautto sanoo.

Teksti Sari Alhava_Mikko Vähäniitty

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2017