Onko uusituvan energian EU-direktiivi pian valmis?

Tämä direktiivi on sekä ympäristövaliokunnan että teollisuus- ja energiavaliokunnan vastuulla. Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti lokakuun lopussa todella monta kertaa EU-komission esityksen eri kohdista ja hyväksyi koko lausunnon lopulta niukasti. Teollisuus- ja energiavaliokunta ITRE, johon itse kuuluun, äänestää mietinnöstään marraskuun lopussa.

Kannat parlamentissa ovat sen verran jakautuneita, että lopulliset väännöt käydään parlamenttiryhmissä vasta tammikuussa, jolloin RED2-mietintö tuodaan täysistunnon käsittelyyn.

EU-parlamentissa on käsittelyssä nyt samaan aikaan useita energia- ja ilmastopolitiikan lainsäädäntöehdotuksia. Jos yksi valiokunta saa jo yhdestä direktiivistä näin ristiriitaisen lopputuloksen, jatkokäsittelyssä on odotettavissa aikamoisia haasteita.

Miltä direktiivi vaikuttaa?

Isot linjat ovat mielestäni kunnossa. EU-komissio on ollut tasapainoisilla linjoilla esimerkiksi siinä, että maiden omat metsälait määrittelevät metsän käytön.

Ympäristövaliokunta halusi kuitenkin puuenergian käyttöön jätehierarkian. Se on minusta ongelmallinen, koska vaatisi jokaisen puupalan vaihtoehtoisten käyttötapojen tutkimisen ennen pistämistä energiakäyttöön. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että puunjalostuksen asteen pitäisi olla mahdollisimman korkea, mutta jos jokainen kalikka pitää tutkia miettien kaikki mahdolliset käyttötarkoitukset, mukaan tulee liikaa turhaa byrokratiaa.

Toinen ongelma mielestäni oli ehdotus, että puun energiakäytöllä ei saisi olla merkittäviä markkinavaikutuksia. Tällä halutaan estää markkinatilanteen vääristyminen, mutta ainahan raaka-aineiden käytöllä on markkinavaikutuksia.

EU-komissio on linjannut, että kestävyysdirektiivi perustuu jokaisen maan omaan lainsäädäntöön.

Aiheuttaako kestävyysdirektiivi Suomen metsätaloudelle ongelmia?

Päälinjat ovat maamme metsätalouden puolella, koska kestävyysdirektiivi perustuu jokaisen maan omaan lainsäädäntöön. Valtiot siis itse määrittelevät edelleen suojeltavat alueet.

Siitä olen huolissani, jos direktiiviin liitetään liian tarkka hallinnollinen byrokratia. On ehdotettu jopa ihan metsäkohtaisia ilmoitusvelvollisuuksia pienillekin plänteille. Niin kauan, kun otetaan maa kokonaisuutena ja nojataan kansallisiin metsälakeihin, ollaan hyvällä tolalla.

Rajoittavatko uusiutuvan energian kestävyyskriteerit turvemaiden energiakäyttöä tulevaisuudessa?

EU-komissio on linjannut, että kestävyysdirektiivi perustuu jokaisen maan omaan lainsäädäntöön, joten Suomi määrittelisi tulevaisuudessa itse turvemaiden energiakäytön, kuten tähänkin asti.

Teksti Susanna Cygnel
Kuva Mikko Vähäniitty

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2017