Hakemukset jätettiin kesän aikana Haapavedelle, Ilomantsiin ja Seinäjoelle. Paikkakuntien valintaan vaikutti riittävät raaka-ainevarat lähellä suunniteltuja tuotantolaitoksia, kertoo liiketoimintajohtaja Mia Suominen.

Täyden mittakaavan laitoksen työllisyysvaikutus on noin 200 henkilötyövuotta. Lisäksi tehtaan rakentaminen toisi paikkakunnalle satoja henkilötyövuosia lisää.

– Ympäristöluvitus on edennyt hyvin kaikilla paikkakunnilla. Hakemukset ovat parhaillaan kuulutusvaiheessa ja siirtyvät seuraavaksi viranomaisten lupaharkintaan, Suominen sanoo.

Vapon tavoittelee teknisen hiilen avulla kansainvälisiä markkinoita. Tavoitteena on olla merkittävä aktiivihiilituotteiden valmistaja Euroopassa. Aktiivihiiltä voidaan hyödyntää muun muassa vesien ja kaasujen puhdistamisessa.

Parhaillaan käynnissä on tehtaan tekninen perussuunnittelu. Suunnittelun avulla selvitetään laitoksen tarkemmat toteutuskustannukset ja kannattavuus ennen investointipäätöksen tekoa. Ympäristölupa tarvitaan, jotta investointipäätös voidaan tehdä.

Myönteisen investointipäätöksen jälkeen tehtaan rakentaminen alkaa mahdollisimman pian.

Nyt jätetyt kolme ympäristölupaa eivät vielä tarkoita, että päätös tehtaan sijoituspaikasta olisi tehty. Lopullisen paikan valinta on kokonaisratkaisu, johon vaikuttavat muun muassa raaka-ainevarojen määrä ja laatu, olemassa oleva infrastruktuuri, kuten vesi- ja jätevesiverkko, prosessihöyryn tuotanto sekä sähkö- ja kaukolämpöverkko.

Myös osaavan työvoiman ja mahdollisen koulutuksen saatavuus vaikuttavat siihen, mille paikkakunnalle aktiivihiilitehdas rakennetaan.

Vapolla on sijoituspaikkoja ja raaka-ainetta usealle tehtaalle, joten siinä mielessä kaikki kolme paikkakuntaa voivat olla tulevaisuudessa potentiaalisia tuotantopaikkoja, Mia Suominen sanoo.

– Luvitusprosessit saattavat joskus kestää kauan ja hakemalla lupaa kolmelle paikkakunnalle vähennetään luvittamisen riskiä ja varmistetaan hankkeen eteneminen.

Teksti Tero Ikäheimonen

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2017