Osana selvitystä yhtiö tutki mahdollisuuksia myydä käytännössä koko noin 100 000 hehtaarin maaomaisuutensa, mikä olisi vapauttanut varoja muuhun liiketoimintaan. Uudessa mallissa maat olisi siirretty uuteen perustettavaan yhtiöön, josta sijoittajat olisivat ostaneet osuuksia. Vapo Oy olisi ollut vähemmistöomistajana tässä maanomistusyhtiössä ja vuokrannut tarvitsemansa turvetuotantoalueet takaisin pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.

Mahdollinen maakauppa herätti runsaasti kiinnostusta niin kotimaassa kuin kansainvälisten sijoittajien keskuudessa. Vapo Oy:n hallitus kuitenkin päätti, että selvityksen perusteella ehdotettu kauppa ei täyttänyt yhtiön järjestelylle asettamia tavoitteita. Tästä syystä yhtiö luopuu kaikkien maidensa myynnistä yhdellä kaupallisella transaktiolla.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan esitetty järjestely ei ollut kaupallisesti järkevä Vapon nykyisessä tilanteessa.

– Siirrymme nyt suoraan vaihtoehtoiseen suunnitelmaan, jossa pidämme hallussamme tarvitsemamme turvetuotantoalueet ja myymme seuraavien vuosien aikana omin voimin ne maa- ja metsäalueet, joista saamme markkinoilta osakkeenomistajiemme edut turvaavan hinnan, Tempakka kertoo.

Vaihtoehtoinen malli viedään Tempakan mukaan syksyn aikana hallitukselle vahvistettavaksi, minkä jälkeen maiden myynti voi alkaa.

– Tämä mahdollistaa meille joustavamman ja riskittömämmän tavan sopeuttaa maanomistustamme turpeen nykyisiä ja erityisesti tulevia käyttötarpeita ajatellen, Tempakka sanoo.

Vapon myytäviin maa-alueisiin voit tutustua osoitteessa: https://www.vapo.com/yhteistyokumppaneille/myytavat-maa-alueet

Teksti ja kuva Vapo Oy

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2017