UPM ja Vapo ovat solmineet sopimuksen, jonka perusteella UPM-Kalson Vuohijärvellä sijaitseva höyrykattilalaitos siirretään 1.3.2018 lähtien Vapon Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan käyttökeskuksen ympärivuorokautiseen ja vuotiseen ohjaukseen. Käyttö- ja kunnossapitosopimus on voimassa toistaiseksi. Automaation ja etäkäytön avulla minimoidaan laitoksen kustannukset ja päästöt sekä parannetaan höyrykattilalaitoksen toimintavarmuutta kaikissa kuormatilanteissa.

Tikkurilan käyttökeskukseen on liitetty jo noin 20 voima- ja lämpölaitosta. Vapo Oy:n tuotantojohtaja Jouko Latvakankaan mukaan nyt solmittu käyttö- ja kunnossapitosopimus on malliesimerkki siitä, kuinka digitalisaatiota voidaan hyödyntää myös prosessiteollisuuden vaativissa kohteissa.

– Kun laitokset automatisoidaan ja käytöstä kerääntyvää dataa hyödynnetään laitoksen ajon optimoinnissa, saadaan poikkeuksetta merkittäviä säästöjä aikaan. Säästöjä syntyy käyttö- ja kunnossapitokustannusten alenemisen ja energiatehokkuuden paranemisen kautta. Optimaalinen käyttö minimoi myös päästöt. Hyvin suunniteltu, huollettu ja käytetty laitos myös kestää kauemmin ja säilyttää arvonsa paremmin, tuotantojohtaja Latvakangas listaa hyötyjä.

Tikkurilan käyttökeskuksessa on jatkuva asiantuntijamiehitys vuoden jokaisena hetkenä. Lisäksi käyttökeskuksen yhteydessä toimii Vapon laaja energia-asiantuntijayhteisö, jonka tehtävänä on aktiivisesti kehittää tuotantotoimintaa.

– Tiimin osaaminen on luonnollisesti myös ulkopuolisten asiakkaiden käytössä. Jos tulee sellainen tilanne, että laitoksella tarvitaan nopeasti fyysistä läsnäoloa, tämä on varmistettu paikallisten käynnissäpitäjien avulla, Latvakangas lisää.

UPM Plywood Kalson tehtaanjohtaja Mikko Miettinen kertoo, että Vapo valittiin yhteistyökumppaniksi, koska yhtiö pystyi esittämään vakuuttavat näytöt vastaavanlaisten kattilalaitosten automatisoinnin tuomista hyödyistä.

– Toivomme, että Vapon avulla pääsemme eroon nytkin jo vähäisestä kevyen polttoöljyn käytöstä ja että samaan aikaan varmistamme tehtaallemme elintärkeän höyryn saannin kaikissa kuormatilanteissa.

UPM Plywood Kalson kuusiviilua tuottava tehdas käyttää vuodessa höyryä noin 45–50 GWh:ta, mikä vastaa noin 2 000 omakotitalon vuotuista lämmitysenergian tarvetta. Laitoksen vaatima höyry tuotetaan pääosin vuonna 1999 rakennetulla kiinteän polttoaineen kattilalla, jonka polttoaineena käytetään kuorta sekä viilutehtaan sivuvirtoja eli pääasiassa viiluntuotannossa syntyvää reunaviilua. Kattilan teho on 10,6 MW. Varalaitoksena tehtaalla on kevyttä polttoöljyä käyttävä 9,3 MW:n höyrykattila.

Teksti Vapo Oy

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2017