Suurikokoisen petolinnun siipiväli voi olla yli kaksi metriä. Nykymuotoinen metsätalous hankaloittaa sopivien pesäpuiden löytymistä luonnosta, ja ihmisten rakentamat tekopesät ovat petolinnuille erittäin tärkeitä. Tällaisia ihmisten rakentamia pesäpaikkoja sijaitsee myös Vapon turvetuotantoalueen reunamilla. Siellä kotkille on määrätty pesimärauha.

Turvesuon ympäristöluvassa on määritetty tiukat aikarajat, alueet ja liikkumiskiellot pesäpaikan lähettyvillä. Pesäpaikkojen sijaintia eivät yleensä tiedä muut kuin maanomistaja, paikalliset ihmiset, rengastajat sekä metsähallitus.

Teksti Meeri Haataja
Kuva Jussi Murtosaari

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2017