Naantaliin on valmistunut suuri monipolttoainelaitos, joka tulee korvaamaan samalla paikalla jo 50 vuotta toimineen kivihiilivoimalan. Laitos on Turun Seudun Energiantuotannon (TSE) suurhanke, jonka myötä Turun seutu siirtyy käyttämään tuontipolttoaineiden sijasta aiempaa enemmän kotimaisia biopolttoaineita ja energiapuuta.

Uuden NA4 laitoksen teho on yhteensä 435 MW, josta 200 MW on kaukolämpöä, 150 MW sähköä ja 50 MW prosessihöyryä. Käynnistysvaiheessa laitoksen biopolttoaineosuus on noin 40 prosenttia, mutta tavoitteena on nostaa se 60–70 prosenttiin. Laitos toimittaa lämpöä ja sähköä Turun lisäksi Kaarinaan, Naantaliin ja Raisioon.

Investoinnin arvo on ollut noin 260 miljoonaa euroa.

– Tämä on konkreettinen esimerkki todella suuresta suomalaisesta investoinnista. Kyseessä on erittäin merkittävä hanke kotimaisen energia-omavaraisuuden ja työllisyyden kannalta, kertoo Vapon aluejohtaja Pasi Rantonen.

Vapo toimittaa laitokselle sekä turvetta että energiapuuta, jota laitos tulevaisuudessa tulee käyttämään jopa 1 700 GWh:ta ja 850 kiintokuutiota vuodessa. Tämä tarkoittaisi tasaisena virtana noin 40 rekkalastillista energiapuuta vuorokaudessa, mikäli puu toimitettaisiin ainoastaan autoilla.

Laitoksen suunnitelmissa on tuoda osa puusta laivalla, kun satamaan rakennettava puun vastaanottoterminaali valmistuu vuoden 2018 lopulla.

NA4 CHP -nimellä kulkeva laitosprojekti käynnistyi vuonna 2014, ja laitoksen rakentaminen alkoi vuonna 2015. Laitoksen harjakaisia vietettiin vuoden 2016 huhtikuussa, ja koeajot aloitettiin loppukesällä.

TSE:n suurimmat omistajat ovat Fortum (49,5 %) ja Turku Energia (39,5 %), joiden lisäksi paikallisia omistajia ovat myös Raision (5 %), Naantalin (3 %) ja Kaarinan (3 %) kaupungit.

Lue lisää projektista:
http://www.tset.fi/na4-chp-projekti

Teksti ja Kuva Vapo Oy

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2017