Miten Suomen metsätalouden haasteet eroavat muiden EU-maiden haasteista?
Joudumme käymään puolustustaistelua EU:n ministerineuvostossa pitäessämme metsätaloutemme puolta. Eihän esimerkiksi hollantilaisilla, joilla ei ole metsää, tai etelän mailla, jotka ovat tuhonneet ne aikoja sitten, voi olla mitään käsitystä meidän tilanteestamme. Näissä maissa on vaikea ymmärtää, että Suomessa ja Ruotsissa voidaan hyödyntää metsiä kestävällä tavalla. Me Suomessa hoidamme niitä hiilinieluja, joita muilla ei ole.

Minkälaista on tulevaisuuden kestävä metsä- ja biotalous?
Sellaista kuin se on ollut Suomessa jo 1940-luvun lopulta! Silloin Suomessa tehtiin radikaali muutos metsänhoidossa: ennen oli korjattu vain vahva puusto, mutta se ei tuota niin hyvää lopputulosta kuin laajemmat hakkuut, jota seuraavat laajat istutukset ja muut hoitotoimet. Vertaisin tätä omenanpuun hoitamiseen eli sitä pitää leikata kunnolla, että satoa saadaan vuosi toisensa jälkeen.

Kasvusta kaadetaan tällä hetkellä noin 66 prosenttia, joten hakkuita on varaa lisätä.

Miten paljon hakkuita voi olla ilman, että vaarannetaan hiilinieluja?
Kasvusta kaadetaan tällä hetkellä vain noin 66 prosenttia, joten hakkuita on varaa lisätä. Jos hakataan enemmän, hoidetaan samalla metsää ja synnytetään tehokkaampi hiilinielu. Ilmaston muutos on valtava juttu, jonka torjuminen tai edes hidastaminen vaatii paljon rahaa ja suunnattoman isoja toimia. Sillä ei ole isossa kuvassa merkitystä, tehdäänkö Suomen metsätaloudessa 65 miljoonaa tonnin hakkuut vai 80 miljoonan tonnin hakkuut.

Miten suomalaisten energiayhtiöiden pitäisi varautua tulevaisuuteen – kannattaako esimerkiksi satsata turpeeseen ja hakkeeseen?
Suomalaisten energiayhtiöiden kannattaa kehittää energiatuotannon keinovalikoimaansa mahdollisimman laajaksi. Ei kannata luoda koko strategiaa hakkeelle ja turpeelle, koska maassa on näitä energiamuotoja kohtaan kova poliittinen vastustus. Kannattaa miettiä puun pitkäikäistä käyttöä ja kehittää uutta teknologiaa puusta – Suomi on siinä erinomaisessa asemassa, koska meillä on ne puut, joita muilla ei ole.

Teksti Susanna Cygnel
Kuva Martin Lahousse

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2017