Vapossa kehitettävillä digitaalisilla palveluilla pystytään luomaan uudenlaisia kosketuspisteitä asiakkaisiin ja tuotantolaitosten tuottamaan dataan. Emmi Hakala osallistui kesän aikana asiakasportaalien kehittämiseen sidosryhmien kanssa.

– Erityisen palkitsevaa oli tiivis työskentely asiakkaiden kanssa, koska palaute tuli nopeasti ja muutoksia saatiin tehtyä ketterästi, Hakala kiittää.

– Se taas mahdollistaa uusien palveluiden ja palveluliiketoiminnan kehittämisen.

Hakala kartoitti kesän aikana myös asiakaspalvelun sisäisiä prosesseja sekä Vapossa että Kekkilässä. Moni asia yllätti – kuten se, miten eksoottisiin kohteisiin Suomesta viedään kasvuturvetta.

Hakala sai Vaposta hommia kesätyön jälkeenkin, sillä hän jatkaa Service designerina keräten käyttö- ja käyttöliittymäkokemuksia asiakasportaaleista. Työn ohessa hän vielä viimeistelee teollisen muotoilun graduaan Lapin yliopistoon.

Digital Trainee -nimikkeellä työskennellyt Atte Korhonen pääsi kiinni tutkimuksen tekoon.

– Keskityin kaukokartoitusaineistojen, miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien ja erilaisen sensoridatan hyödyntämiseen eri käyttökohteissa. Suurinta osaa näistä kokonaisuuksissa ei ole tutkittu missään aikaisemmin, Korhonen kertoo.

Hän opiskelee Aalto yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksella geoinformatiikkaa. Tutkimusprojektien lopputulosten muodostaminen konkreettisiksi johtopäätöksiksi oli Korhosen mielestä erityisen palkitsevaa.

– Esimerkiksi maan- ja vedenpintaa tulkitseville SAR-satelliittitutkille löysin hyödyntämiskohteita esimerkiksi vesiensuojelussa. Lennokkeja ja mobiililaitteita voisi puolestaan käyttää tulevaisuudessa energiapuun varastokasojen tilavuusmittauksissa, hän kertoo.

Teksti Susanna Cygnel
Kuva Marja Väänänen

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2017