Nyt konttoreita on Suomessa melko tarkkaan 1 000, ja lähes kaikki pankkiasiat hoituvat mobiilisti missä tahansa ja mihin aikaan vuorokautta tahansa. Laskut menevät aika kätevästi sähköisinä automaattiveloituksina. Minä en ainakaan kaipaa aikaa, jolloin raha-asioita pystyi hoitamaan viitenä päivänä viikossa kello 9.00–16.00.

Vaikka energia-alan investointien elinkaaret mitataan kymmenissä vuosissa, on oikeastaan ihme, ettei digitalisaation mahdollistamia hyötyjä ole vielä mitattu enempää ulos. Vapo alkoi suunnitella noin viisi vuotta sitten vakavissaan omaa digitaalista vallankumousta.

Lähtökohtana oli se, että yhtiöl­lä oli pelkästään Suomessa yli 100 erikokoista kattilalaistosta, joita operoitiin, kunnossapidettiin ja johdettiin vähän kuin erillisiä pankkikonttoreita 1980 luvulla. Huomattiin, että toiminnan kustannuksissa oli petrattavaa, mutta ennen kaikkea petrattavaa oli automaatioasteessa, toiminnasta saatavan tiedon keräämisessä ja kerätyn datan parhaassa mahdollisessa hyödyntämisessä.

Viiden vuoden aikana Vantaan Tikkurilaan on koottu koko Vapon Lämpö ja sähkö -liiketoimintaa johtava ja kehittävä asiantuntijatiimi ja rakennettu yhteinen käyttökeskus, josta operoidaan voimaloita, lämpölaitoksia, kaukolämpöverkkoja ja jopa pellettitehdasta. Vaikka liikevaihto on samaan aikaan hieman pienentynyt, kokonaisuuden käyttökate on liki kaksinkertaistunut. Ja pääasiassa digitalisoinnin ansiosta.

Digitalisaatiolla voidaan siis varmuudella parantaa energialiiketoiminnan kustannustehokkuutta, jatkaa energiainfrastruktuurin tehokasta käyttöikää ja parantaa myös palvelun laatua jakamalla ja jalostamalla laitoksilta kerättyä tietoa eri kohderyhmille heidän haluamassaan muodossa.

Kuluvan syksyn aikana Vapo ottaa käyttöön pienempään lämpölaitosluokkaan kehitetyn pilvipalvelun ja pellettisiilojen polttoainetasojen automaattimittauksen.

Jo kuluvan syksyn aikana Vapo ottaa käyttöön pienempään lämpölaitosluokkaan kehitetyn pilvipalvelun sekä esimerkiksi pellettisiilojen polttoainetasojen automaattimittauksen. Ensimmäinen tarkoittaa sitä, että varsin yksinkertaisella automaatiolla varustettujen yksittäisten lämpölaitosten käyttödata kerätään pilveen. Laitosten parempaa ohjausta edellyttävä tekoäly on keskitetty pilveen, josta käsin erillisiä laitoksia voidaan etäohjata. Kun operaattori haluaa vaihtaa vaikka polttoaineen kuivasta turpeesta kosteammalle hakkeelle, hän voi tehdä sen yhdellä napinpainalluksella mobiililaitteestaan. Napinpainallus säätää arinatasot ja ilmansaannin oikeaksi ja palamislämpötilan mahdollisimman tehokkaaksi.

Yhtä yksinkertaiselta vaikuttaa myös ajatus varustaa pellettisiilon sensoreilla, jotka mittaavat polttoaineen tasoa jatkuvasti. Yhdistämällä tieto automaattisesti vaikkapa kymmenestä siilosta, pystytään polttoainetäydennykset optimoimaan paljon manuaalista toimintaa paremmin.

Perinteinen toiminta energia-alallakin on yhtä modernia kuin maksupalvelukuorten käyttäminen pankkiasioinnissa. Vapo on valinnut digitaalisuuden ajoneuvoksi tulevaisuuteen ja tarjoaa siinä kyytiä kaikille halukkaille.

Ahti Martikainen
johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet
Vapo Oy

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2017