Vapo tavoittelee kuluvana tuotantokautena yhteensä noin 11 miljoonan kuution turvetuotantoa. Tämä takaisi sen, että kaikkia turvelaatuja riittäisi kaikille tarvitsijoille ensi talvena ja että jyrsinpolttoturveasiakkaille jäisi varastoon vielä yhden lämmityskauden energiaturpeet.

Tuotantokausi alkoi ensimmäisenä Etelä-Suomessa, keskisessä Suomessa ja kaakossa, mutta kesäkuun alkuun mennessä kauden tavoitteesta oli tuotettu vasta viisi prosenttia eli alle puolet normaalivuoden toukokuun lopun tuotantomäärästä. Pohjoisessa tuotannon arvioidaan alkavan vasta kesäkuun puolessavälissä.

Kuluvaan tuotantokauteen Vapo Oy lähti energiaturpeen osalta hyvästä varastotilanteesta. Huolimatta harvinaisen kylmästä huhti-toukokuusta on Vapolla varastoituna aikaisempien tuotantovuosien energiajyrsinturvetta kokonaisen lämmityskauden tarve.

– Suurilla energiaturveasiakkailla ei siis ole huolta polttoaineen toimitusvarmuudesta, vaikka koko kesän tuotanto jäisi hyvinkin alhaiseksi, Vapo Oy:n liiketoimintajohtaja Pasi Koivisto lupaa.

Jyrsinpolttorupeen osalta kauden tuotantotavoite on noin 9 miljoonaa kuutiota, pala- ja ympäristöturpeiden tavoite on kummallakin noin miljoona kuutiota.
Koiviston mukaan kesäkuun alun olosuhteet olivat poikkeukselliset.

– Pohjoisessa oli vielä paikoin lunta kentillä, etelässä kentät olivat poikkeuksellisen kuivat pinnasta, mutta vähätalvisen lumen johdosta routa oli vielä monin paikoin hyvinkin lähellä kuivaa pintaa.

– Erityisesti kuivikkeina, kompostoinnin tukiaineena ja kasvuturpeena käytettävästä ympäristöturpeesta tulee pula, jos tuotanto ei onnistu lähellekään tavoitellusti.

Vielä on Koiviston mukaan liian aikaista ennustaa koko kesän tuotantoa, mutta sen voi sanoa, että vanha nyrkkisääntö ei tänä vuonna pidä. Tuon säännön mukaan puolet kauden tuotannosta on koossa juhannukseen mennessä. Kun tuotanto pyörii täysillä, Vapon tuotantoalueilla työskentelee sen oman henkilöstön lisäksi noin 1 800 urakoitsijoiden ja heidän aliurakoitsijoidensa työntekijää.

– Positiivista tuotannon aloituksessa on ollut se, että vesienkäsittelyjärjestelmiin tehtyjen investointien myötä kaikki tuotantoalueiltamme lähtevät vedet puhdistetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti. Toimivat vesienkäsittelyjärjestelmät ovat myös paras tae tuotannon onnistumiselle, Koivisto sanoo.

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2017