Vapo käynnisti viime vuoden lokakuussa maanmyyntihankkeen, jonka tavoitteena on vapauttaa maaomistuksiin sitoutunutta rahaa kasvuinvestointeihin ja omavaraisuusasteen parantamiseen.

Vapo omistaa noin 100 000 hehtaaria maata, joista vain noin 20 000 hehtaarilta tuotettiin viime kesänä turvetta.

– Syntyi ajatus, että voisiko niin kutsutun laiskan maan myydä pois, kertoo liiketoimintajohtaja Pasi Koivisto.

Ensin pohdittiin pelkkien metsämaiden myyntiä esimerkiksi metsäsijoitusyhtiölle, mutta se ei onnistu maa-alueiden pirstaleisuuden takia: on sekaisin turve-aluetta, kitumaata, tiealueita ja metsää sekä lisäksi omia ja vuokrattuja maita.

Jatkossa Vapo vuokraa turve­tuotan­toon tarvit­seman­sa maan.

Niinpä päätettiin, että Vapo pyrkii myymään kaikki omistamansa maat yhdellä kaupalla tai järjestelyllä ja vuokraa takaisin pelkästään turvetuotantoon nyt ja tulevaisuudessa tarvitsemansa maat. Nykyisinkin noin yksi kolmasosa turvetuotannosta tapahtuu vuokratuilla mailla.

Kokonaisuuden arkkitehdiksi Vapo palkkasi ulkopuolisen neuvonantajan, Sisu Partners Oy:n, joka selvittelee vaihtoehtoja ja kontaktoi mahdollisia ostajia.

– Vapo tarvitsee maakaupoissa kumppanin, joka ymmärtää, että Vapolle pääsy turvemaille on elinehto, Koivisto korostaa.

Vapon myytäviin maa-alueisiin voit tutustua osoitteessa: https://www.vapo.com/yhteistyokumppaneille/myytavat-maa-alueet

Teksti: Susanna Cygnel

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2017