Vapo Carbons on valinnut Sweco Industry Oy:n kumppanikseen suunnittelemaan uutta tekniseen hiileen keskittyvää tuotantolaitosta. Vapo Oy:n lokakuussa julkistama Vapo Carbons tähtää teknisen hiilen markkinoille soveltamalla uutta tekniikkaa ja hyödyntämällä Vapo Oy:n turveresursseja.

Vapo Carbonsin tekniikalla turpeesta voidaan valmistaa korkealaatuisia teknisiä hiiliä, joista voidaan jalostaa edelleen erityyppisiä tuotteita useille teollisuuden aloille – näistä tyypillisimpiä ovat aktiivihiili ja hiilimusta.

Sweco vastaa tulevan laitoksen perussuunnittelutyöstä, joka pitää sisällään laitoksen ympäristöluvan valmistelun, prosessin teknisen toteutuksen suunnittelun, laitoksen integroinnin valituille paikkakunnille sekä kustannusarvion tarkentamisen investointipäätöksen tueksi. Työn yhteydessä kiinnitetään huomiota laitoksen energiatehokkuuteen, ympäristövaikutusten ja turvallisuusriskien minimointiin sekä laitoksen päätuotteiden korkeiden laatutavoitteiden täyttymiseen.

Investointipäätös ensimmäisen tuotantolaitoksen rakentamisesta tehdään arvion mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Mikäli laitokseen päätetään investoida ja tuotantolaitoksen rakentaminen päästään aloittamaan 2018 alkupuolella, laitos olisi tuotannossa vuoden 2019 aikana. Laitoksen sijoituspaikka tulee olemaan Haapavesi, Ilomantsi tai Seinäjoki.

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2017