– Turvekuitu on kompostoitavissa tai poltettavissa käytön jälkeen. Se ei tarvitse kasvaakseen peltopinta-alaa, kastelua, lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita, eikä sitä varten tarvitse hakea maataloustukia. Turpeen ei ole myöskään todettu aiheuttavan allergioita, ja sitä on käytetty myös esimerkiksi ihonhoidoissa.

Turvekuidun hinta on kilpailukykyinen monien markkinoilla olevien kuituraaka-aineiden hintaan verrattuna. Hintaa määrittävät muun muassa kuidun pituusluokka, kosteuspitoisuus, pakkaus ja puhtausvaatimukset.

– Asiakkaiden kanssa yhteistyössä pyrimme aina löytämään kustannustehokkaimman ratkaisun kuhunkin käyttötarpeeseen, Kautto sanoo.

Kaiken kukkuraksi turvekuidusta syntyy ainutkertaista jälkeä.

– Mark­kinat ovat valta­vat, ja toki meitä kiin­nos­taa vaikka koko maailma.

– Yksilöllisyys tulee esiin esimerkiksi turvekomposiiteissa tai -levyissä, jossa pintaan muodostuu jäljittelemätön, ainutkertainen struktuuri, Kautto kehuu.

– Muovikomposiitti esimerkiksi on ulkonäöltään kuin suomalaista ebenpuuta.

Turvekuidulla on pystytty korvaamaan alkuperäisiä raaka-aineita, kuten levytuotteita ja komposiittia. Tämän lehden sivulta 13 voit lukea, miten esimerkiksi WALL+ kehittää Vapo Fibersin kanssa turvekuitua sisustuslaattojen raaka-aineeksi.

Turvekuitua kehitetään kovalla tohinalla Vapo Fibersissä, joka on yksi Vapo Ventureksen uusista liiketoiminta-alueista. Vapo Fibers ei itse valmista lopputuotteita, vaan tarjoaa valmistajille raaka-ainetta; Vapo tuottaa nykyisin vuodessa noin 10 miljoonaa kuutiometriä turvetta ja siitä määrästä riittää myös turvekuidun tuotantoon.

Tällä hetkellä Vapolla on meneillään monien asiakkaiden kanssa projekteja, joissa tutkitaan turvekuidun käyttömahdollisuuksia. Näistä projekteista ei voi juuri hiiskua, koska kyse on asiakkaiden liikesalaisuuksista.

Sen verran voi kuitenkin paljastaa, että asiakkaat ovat kuituteollisuuden yrityksiä, jotka valmistavat esimerkiksi levytuotteita erilaisiin käyttötarkoituksiin.

– Olemme tehneet tuotekehitysyhteistyötä jo noin 20 yrityksen kanssa. Lähes poikkeuksetta vastaanotto on ollut kiinnostunutta. On lähdetty tekemään laboratoriokokeita ja miettimään eteenpäin, miten asiakas voisi parhaiten hyödyntää turvekuitua ja mikä tuotantoprosessi olisi kustannustehokas, Kautto kuvailee.

Tuotekehityssykli kuituraaka-aineesta kuitutuotteeksi on kuitenkin pitkä ja kysyy kärsivällisyyttä. Tyypillisesti kehityspolku asiakkaan kanssa kaupalliseksi tuotteeksi kestää vähintään kaksi vuotta.

– Isommat sovellukset ovat vasta edessäpäin, Kautto kertoo.

Tulevaisuuden ensimmäinen tavoite on saada tukeva jalansija Euroopan markkinoilta.

– Markkinat ovat valtavat, ja toki meitä kiinnostaa vaikka koko maailma. Tällä hetkellä markkinoimme turvekuitua lähialueiden lisäksi Keski-Eurooppaan.

Vapon tekemän tutkimuksen mukaan turvekuitu voisi osua globaaliin markkinarakoon, jossa liikkuu jopa satoja miljardeja euroja vuodessa.

Vapo Venturek­sen projek­ti­joh­taja Jorma Kautto ja Kekkilän toi­mitus­johta­ja Juha Mäkinen ovat innois­saan turve­kuidun mahdol­lisuuk­sista.

– Turvekuidusta voisi avautua ovia aivan uusien vientituotteiden valmistamiselle Suomessa, sillä kuluttajat haluavat entistä ekologisempia, terveellisempiä ja yksilöllisempiä tuotteita, Kautto sanoo.

– Suomalaisten näkövinkkelistä olisi parempi viedä maailmalle pitkälle jalostettuja kuitutuotteita kuin pelkkää kuituraaka-ainetta.

Yksi tällainen mahdollinen maailmanvalloitus on odotettavissa Kekkilä Professionalille, sillä turvekuitu tarjoaa toimialalla aivan uusia mahdollisuuksia.

– Ammattiviljelijöille tarkoitettujen kasvualustojen kehittelyssä on käynnissä tuotetestejä, joista on saatu jo nyt lupaavia tuloksia, toteaa liiketoimintajohtajan Tiia Kujanpää Kekkilä Professionalista.

– Erilaisilla luonnonkuiduilla on mahdollisuus tuoda ainutlaatuisia viljelyä tehostavia ominaisuuksia kasvualustoihin. Uskomme, että niillä on merkittävä rooli Kekkilä Professionalin kasvussa maailmanmarkkinoilla.

Turvekuitua valmistetaan tälläkin hetkellä kaupalliseen käyttöön eli ensimmäiset turvekuidun sovellukset ovat jo markkinoilla.

Vapo Fibers on kehittänyt pääasiassa kahdenlaisia kaupallisia tuotteita: asiakkaiden kanssa levytuotteita ja irtokuidun sovelluksia.

– Olemme toimittaneet irtokuitua kuituvaloksiin, perinnerakentajille eristeeksi ja eräisiin komposiittituotteisiin. Turvekuidusta voidaan valmistaa levyjä monella vaihtoehtoisella menetelmällä käyttötarkoituksen mukaan.

Yksi erittäin kiinnostava käyttökohde on öljyntorjunta, johon turvekuidun ominaisuudet sopivat täydellisesti: se imee öljyä moninkertaisesti oman painonsa verran.

Irtoturveöljyntorjuntamateriaalia käytetään esimerkiksi autokorjaamoilla ja paloasemilla eli siellä, missä öljyä saattaa valua maahan.

– Turvetta annostellaan säkistä valuneen öljyn päälle. Se imee itseensä yhtä lailla kevyitä öljyrakeita kuin raskaita viskoottisia öljyjäkin kuusi–seitsemän kertaa oman painonsa verran, Kautto selittää.

Levymäiset, turpeesta valmistetut öljyntorjuntamateriaalit sopivat täydellisesti imeyttämään öljyä veden pinnalta, koska turvelevy kelluu veden pinnalla pitkiäkin aikoja ja imee samalla pinnalta öljyä.

– Testeissä on osoittautunut, että levy imee jopa yli kymmenkertaisesti oman painonsa verran öljyä. Lopulta öljy ja turvelevy voidaan hävittää esimerkiksi polttamalla siihen soveltuvassa paikassa, Kautto sanoo.

Kuivaamaton turve on kosteaa ja imee vettä, mutta kuivattaessa se muuttuu vettä hylkiväksi ja öljyä imeväksi. Se kykenee myös imemään raskasmetalleja.

– Tutkimusten mukaan turve-muovikomposiitti imee itseensä vähemmän kosteutta kuin puukuidusta tai sellusta valmistettu komposiitti. Tästä on etua muun muassa ulkotiloissa, jolloin tuotteen mittapysyvyys paranee ja se kestää paremmin pakkasta, Kautto kehaisee.

Turve­kuidus­ta on mahdol­lista kehit­tää raken­nusmate­riaale­ja, jotka aktii­vises­ti estävät homeiden kasvua ja hylkivät vettä. Se on myös eko­logises­ti kestävä ja koti­mainen vaihto­ehto.

Turve on varsinkin kuivattuna kevyttä, eli sen tiheys on alle 100 kiloa/kuutiometri.

– Iso paali painaa ehkä noin 70 kiloa eli se on varsin kevyttä. Lisäksi turvekuidussa on suuri ominaispinta-ala, mikä on myös tietyissä tapauksissa tärkeä ominaisuus, Kautto sanoo.

Vapo Fibersissä on tutkittu turvekuidun perusominaisuuksia, erityisominaisuuksia, kuidun valmistusprosesseja ja turvekuidun käyttäytymistä erilaisissa valmistusprosesseissa.

Tutkimusyhteistyötä on tehty paitsi asiakkaiden, myös tutkimuslaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

– Tutkimustietoa on jo kertynyt paljon ja lisää tutkitaan koko ajan – tehty tutkimus synnyttää aina uusia havaintoja, jotka vaativat lisäselvityksiä, Kautto selittää.

Turvekuitua halutaan hyödyntää myös kotimaisessa pakkausteollisuudessa. Lupaava käyttökohde on kuituvalostuotteet, joita ovat esimerkiksi muovia korvaavat elektroniikan sisäpakkaukset. Niiden pääraaka-aineena käytetään nykyisin kierrätyspaperia, jota ei ole enää saatavissa entiseen malliin.

Itse asiassa kaikki kierrätyspaperia hyödyntävät alat kärsivät lähivuosina digitalisoitumisesta, sillä raaka-aineita on yhä huonommin saatavilla: esimerkiksi sanomalehtipaperien kierrätysmäärät pienenevät jatkuvasti ja sen laatu heikkenee.

– Tämä huolestuttaa monia, ja korvaavia vaihtoehtoja etsitään kiivaasti, Kautto selittää.

– Turvekuitu on puhdas luonnontuote, joka ei sisällä painoväriä tai paperin valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja. Uskomme, että turvekuitu voi sopia monille kierrätyskuitua käyttäville yrityksille.

Perinnerakentajilta tulee Vapolle tuon tuosta kysymyksiä, mistä saisi turvetta vanhojen terveiden talojen turve-eristysten uusimiseen tai täydentämiseen ylä- ja alapohjissa.

– Halutaan käyttää perinteisiä rakennusmateriaaleja aiheut­tamatta sisäilmaongelmia ja homehtumista. Tässä olisi vielä yksi turvekuidun oivallinen käyttökohde, Kautto mainitsee.

– Toistaiseksi turpeen käyttö ei ole sallittua uusiorakentamisessa, koska turve-eristeiltä puuttuvat vielä rakennusmääräysten mukaiset hyväksynnät, mutta seuraava vaihe on saada siihen asiaan muutos.

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2017