Kauas on tultu ajoista, jolloin Vapon pääasiallisena tehtävänä oli polttopuiden ja puutavaran hankinta Valtion rautateille ja muille valtion laitoksille. Nykyään Vapo on moderni energia-alan asiantuntijaorganisaatio, jossa etsitään jatkuvasti uusia liiketoiminta-alueita. Vapo Ventures kehittää ja kaupallistaa Vapon uusia liiketoimintoja, jotka perustuvat yhtiön vahvuuksiin, raaka-ainevaroihin, osaamiseen ja verkostoihin.

Ensimmäinen Vapo Ventures start-up on Vapo Clean Waters Oy, joka tarjoaa ratkaisuja luonnonvesien käsittelyyn. Vapo Fibers puolestaan jalostaa ekologisia turvekuituratkaisuja teollisuudelle ja uusin on teknisiin hiilituotteisiin keskittyvä Vapo Carbons.

Vapo Carbonsin tavoitteena on alkaa valmistaa turpeesta aktiivihiiltä, hiilimustaa ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös hiilikuitua. Vain harva yritys käyttää pelkästään turvetta hiilituotteiden raaka-aineena. Kilpailijat käyttävät teknisen hiilen raaka-aineena esimerkiksi kivihiiltä ja öljyä. Merkittävää on myös se, että Vapo on kehittänyt tuotantoon uuden menetelmän.

– Valmistusmenetelmä on itse kehitetty, mutta olemme hyödyntäneet jo olemassa olevia kaupallisia ratkaisuja. Palikat ovat olleet siis valmiina, mutta talo on itse rakennettu, toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny kuvailee.

Vapo on moderni energia-alan asiantuntijaorganisaatio, jossa etsitään jatkuvasti uusia liiketoiminta-alueita.

Keskittymällä turpeeseen Vapo saa tuotua uusia ja mielenkiintoisia tuotteita teknisten hiilten markkinoille. Turve on itsessään hyvin hiilipitoista ja soveltuu siksi hyvin teknisten hiilituotteiden raaka-aineeksi. Lisäksi kotimaisesta turpeesta tuotetun teknisen hiilen tuhkapitoisuus on hyvin alhainen. Kolmannes maamme pinta-alasta turvetta, joten sitä varmasti on riittävästi saatavilla.

– Haluamme olla tulevaisuudessa teknisen hiilen johtava tuottaja ja jalostaja Euroopassa. Yksi tuotantolaitos käyttää teknisen hiilen valmistukseen noin 500 000 kuutiota turvetta vuodessa, mikä on sama määrä kuin mitä keskikokoisen kaupungin lämmittämiseen tarvitaan vuodessa. Raaka-aineresursseja kyllä riittää, Yli-Kyyny toteaa.

Uudistuminen on Vapolle paitsi intohimo myös elinehto, sillä energiaturpeen kysyntä on laskenut tasaisesti vuosien varrella. Tällä hetkellä Vapo tuottaa polttoturvetta noin 40 prosenttia siitä, mitä parhaimpina vuosina. Yhtiössä mietitäänkin jatkuvasti, mitä muita vahvuuksia kotimaisessa turpeessa on ja minkälaista uutta liiketoimintaa sen ympärille voitaisiin rakentaa.

Ensimmäiset hiilituotteet, joiden markkinoille Vapo tähtää, ovat aktiivihiili ja hiilimusta. Aktiivihiiltä käytetään pääasiassa epäpuhtauksien suodattamiseen nesteistä, kaasuista ja ilmasta. Hiilimustaa puolestaan käytetään esimerkiksi rengasteollisuudessa ja painoväreissä.

Kyseessä on ennen kaikkea vientituote, sillä Suomen markkinat tekniselle hiilelle ja muun muassa aktiivihiilelle ovat pienet. Ensisijaisesti Vapo tähtääkin Euroopan markkinoille.

– Markkinoilla tapahtuu maailmanlaajuisesti kasvua 10 prosenttia vuodessa. Tulemme kyllä pärjäämään, kun menemme hyvät tuoteominaisuudet edellä. Näyttää siltä, että etenkin kaasujen puhdistuksessa turpeessa on selkeitä etuja. Turpeen vähätuhkaisuus vaikuttaa teknisten hiilten rakenteisiin. Meillä on myös kustannustehokas valmistustapa, Yli-Kyyny kertoo.

Uusi aluevaltaus tarkoittaa myös investointeja kotimaassa. Vapo suunnitteleekin uuden tuotantolaitoksen rakentamista. Koska teknistä hiiltä valmistava tehdas tarvitsee toimiakseen sekä lämpöä että sähköä, se on järkevää sijoittaa jo olemassa olevan voimalaitoksen läheisyyteen. Itse laitos koostuu prosessi- ja energiantuotantoyksiköstä. Yksi tehdas on kuitenkin vasta alkua. Laitokset rakennetaan sinne, minne saadaan ympäristöluvat ja missä tonttien kaavoitustilanne sallii teollisen rakentamisen.

– Jotta saadaan laitos pyörimään täydellä teholla, tarvitaan noin 1 000 hehtaaria normaalia turpeen tuotantopinta-alaa. Siksi ei ole viisasta ajatella, että jättäisimme rakentamisen pitkällä tähtäimellä vain yhteen tehtaaseen, Yli-Kyyny toteaa.

Vapo Carbonsin etenemisaikataulu
2017 aikana
• liiketoimintasuunnitelma
• syventävät asiakas- ja markkinaselvitykset
• koeajot ja tuoteportfolion määrittäminen
• laitoksen tekninen perussuunnittelu
• ympäristöluvitus
• ensimmäisen laitoksen rakennuspaikkakunnan valinta
• investointipäätös
2018 aikana
• laitoksen rakentaminen aloitetaan
• asiakassuhteiden syventäminen
• tuotannon valmistelu
2019 alkupuolella
• laitos valmistuu ja tuotanto käynnistyy

Uuden laitoksen ympäristövaikutukset eivät ole mainittavia, ja päästöt ovat käytännössä tavallisen voimalaitoksen ilmastopäästön veroisia. Jätevedet esikäsitellään laitoksen omalla puhdistuslaitteistolla ja johdetaan kunnalliseen jätevesiverkkoon.
Yli-Kyyny uskoo Vapon mahdollisuuksiin uusilla markkinoilla.

– Vapolla on jo ennestään hyvä tilaus- ja toimitusketju, tuotantovarmuus sekä osaamista. Samalla luodaan uusia työpaikkoja suomalaisille. Lähienergian lisäksi tästä tulee yhtiölle uusi kansainvälisen bisneksen kasvualue.

Entä onko turpeesta mahdollista vielä tämänkin jälkeen löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia?

– Lisää on tulossa, Yli-Kyyny lupaa.

– Ventures on keskeinen osa Vapon toimintaa. Kasvua ja kehittämistä ei kannata koskaan lopettaa.
Teksti Miina Poikolainen
Kuvitus Jussi Kaakinen

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2016