Olet hiljattain siirtynyt politiikasta bisnekseen, bioenergiatoimittaja Kaidi Finlandin toimitusjohtajaksi. Miten politiikassa karttunut osaaminen sopii bisneselämään?
Tämä on monessa mielessä luonnollinen jatke sille työlle, mitä olen tehnyt politiikassa. Kaidin teknologiaratkaisut vauhdittavat osaltaan Euroopan yhteisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä ja luovat samalla uusia työpaikkoja sekä liiketoimintamahdollisuuksia Eurooppaan ja Suomeen. Liike-elämään siirtyminen oli muutenkin kauppatieteilijälle luonteva ratkaisu.

Kaidi suunnittelee Kemiin miljardiluokan biojalostamoa. Missä vaiheessa projekti on menossa?
Biojalostamo-hankkeemme on edennyt hyvin. Olemme saaneet tukea Brysselin suunnasta 88,5 miljoonan euron NER300-investointituen muodossa. Linjaukset hankkeeseen vaikuttaviin direktiiveihin EU-tasolla ovat olleet myötämielisiä. Lisäksi olemme jättäneet syyskuussa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksen sekä ostaneet yli 32 hehtaarin maa-alueen Kemin kaupungilta biojalostamon rakentamista varten. Lopulliseen investointipäätökseen vaikuttaa kuitenkin edelleen se, miten lainsäädäntö kehittyy sekä kotimaassa että EU-tasolla.

Kemin tehdas olisi malliesimerkki puhtaasta paikallisesta energiasta, joka on tuotettu puusta luonnonvaroja kestävästi hyödyntäen.

Millainen jalostamo olisi toimintaperiaatteiltaan?
Jalostamo käyttäisi raaka-aineenaan puupohjaista biomassaa kuten energiapuuta, korjuutähteitä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja. Jalostamo olisi toteutuessaan maailman ensimmäinen toisen sukupolven biodieseljalostamo, jonka pääraaka-aineena toimisi puupohjainen biomassa. Teknologian osalta tämä tarkoittaa monivaiheista kaasutusteknologiaprosessia, johon sisältyy niin plasma- kuin paineistettu kaasutus. Jalostamo tuottaisi vuodessa 225 000 tonnia toisen sukupolven biopolttoainetta, josta noin 75 prosenttia olisi uusiutuvaa dieseliä ja 25 prosenttia uusiutuvaa bensiiniä. Tehdas olisi malliesimerkki puhtaasta paikallisesta energiasta, joka on tuotettu puusta luonnonvaroja kestävästi hyödyntäen.

Onko pöydällänne muita projekteja kuin tämä Kemin jalostamohanke?
Prioriteettinamme on saada Kemin hanke käyntiin suunnitelman mukaisesti. Toisaalta, Kaidin suunnitelmissa on rakentaa useita biojalostamoja Eurooppaan. On myös mahdollista, että Kaidi laajentaa muuta liiketoimintaansa Eurooppaan ja Suomeen. Kaidi on vahvassa kasvuvaiheessa. Yrityksemme rakentaa tällä hetkellä kymmeniä uusia biovoimalaitoksia.

Kiinalainen Kaidi on jo pidemmän aikaa etsinyt mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa Aasiasta Eurooppaan. Miten paikaksi valikoitui juuri Suomi?
Päätökseen aloittaa Euroopan markkinoille laajentuminen Suomesta vaikutti vahvasti Suomen kunnianhimoinen biotalouspolitiikka, puubiomassan kattava saatavuus ja sijainti lähellä maailman suurimpia biopolttoainemarkkinoita.

Teksti Anna Brotkin
Kuva Vesa Moilanen / Lehtikuva

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2016