Vapon vuosikertomus ajalta 1.5.2015–30.4.2016 ja yritysvastuuraportti 2015 on julkaistu painettuna ja netissä. Yhtiön uusi tilikausi mukailee ydinliiketoimintojen vuosittaista kiertoa, ja samalla siirryttiin neljännesvuosiraportoinnista kolmannesvuosiraportointiin.

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 459,8 miljoonaa euroa. Tulos painui tappiolle, koska kesän 2015 turvetuotanto jäi selvästi normaalia alhaisemmaksi ja lämmityskausi 2015-2016 puolestaan oli selvästi keskiarvoja lämpimämpi. Vuosikertomukseen ja tilinpäätökseen voi tutustua osoitteessa www.vapo.fi/avainluvut ja vastuuraporttiin osoitteessa www.vapo.fi/yritysvastuu.

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2016