Vapo Oy ja Lahti Energia ovat tehneet erittäin merkittävän sopimuksen energiahakkeen toimittamisesta Lahti Energian uuteen 190 megawatin biolämpölaitokseen. Vuonna 2020 käyttöön otettava Kymijärvi III -niminen laitos korvaa vuonna 1976 käyttöönotetun Kymijärvi I -voimalaitoksen. Uusi lämpölaitos vähentää hiilidioksidipäästöjä 600 000 tonnia vuodessa verrattuna entiseen. Lahti Energia on tehnyt toimitussopimuksen yhteensä viiden eri yrityksen kanssa.

Vanhan laitoksen tarvitsema noin 10 miljoonan euron arvoinen vuosittainen kivihiilimäärä tullaan korvaamaan Päijät-Hämeestä ja lähimaakunnista kerättävällä puulla. Kuljetuksista yli puolet tulee 60 kilometrin säteeltä laitoksesta ja loput noin 100 kilometrin säteeltä. Uusi biolämpölaitos käyttää vuodessa polttoainetta noin 700 gigawattia, mikä vastaa noin 320 000 kiintokuutiometriä.

Uudessa biolämpölaitoksessa käytettävä puu on kestävän kehityksen mukaista sertifioitua puuta eli metsähaketta, ja puusta noin kolme neljäsosaa on pääasiassa ensiharvennuksista tulevaa rankapuuta. Poltettaessa syntynyt tuhka palautetaan metsiin tai hyödynnetään muuten.

Vapo Oy:n Kaakon aluejohtaja Jan-Juhani Laitisen mukaan monivuotinen sopimus Lahti Energian kanssa on erittäin merkittävä Vapon kannalta, sillä se vastaa noin kymmentä prosenttia koko Vapo Oy:n vuosittaisista energiapuun toimituksista Suomessa.

Kuva Lahti Energia

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2016