Mitä teet työksesi?
Työskentelen Vapon Lämpö- ja sähkö -liiketoiminta-alueen ympäristöasiantuntijana. Minun ja toisen asiantuntijan tehtävänä on minimoida laitosten ympäristövaikutuksia ja varmistaa, että Lämpö- ja sähkö liiketoiminta-alueellamme toteutuvat lakisääteiset ympäristövelvoitteet kaikissa olosuhteissa. Lämpö- ja voimalaitoksilla on tässä suurin vastuu, mutta seuraamme lainsäädännön kehittämistä ja olemme asiantuntija-apuna laitoksille.

Mitä työnkuvaasi kuuluu?
Hoidan erilaisia ympäristölupa-asioita, rekisteröintimenettelyitä, ympäristökartoituksia ja vastaan vuosittaisesta ympäristöraportoinnista viranomaisille sekä Vapon omasta vastuullisuusraportista. Työhömme kuuluu myös edunvalvontaa; seuraamme lainsäädännön kehittymistä ja tarjoamme apuamme, näkökohtiamme ja tutkimaamme dataa lainsäätäjien käyttöön, jotta erilaisten lämpö- ja voimalaitosten erityispiirteet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Tärkeä osa työtäni on lisäksi lämpö- ja sähkötuotannossa syntyvän tuhkan hyötykäytön edistäminen.

Minkälaisia ympäristövaatimuksia voimalaitoksille on?
Ympäristölupa edellyttää, että laitos toimii ympäristölle hyväksyttävällä tavalla, ja myös lainsäädäntö asettaa velvoitteita. Esimerkiksi ilmanpäästöille on raja-arvot, ja laitosten tulee raportoida päästöistään ja jätemääristään vuosittain ympäristöviranomaisille.

Minkälaisia haasteita energia-alalla on?
Ympäristölainsäädäntö on ison myllerryksen alla. Lainsäädäntö tiukkenee jatkuvasti, mikä tulee olemaan Vapolle ja koko energiantuotantosektorille suuri haaste. Meidän on haettava tasapainoa sen suhteen, miten pystymme vastaamaan uusiin vaatimuksiin kustannustehokkaasti.

Teksti Miina Poikolainen
Kuva Marja Väänänen

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2016