Vapon kahdella turvetyömaalla, Parkanon Hirvinevalla ja Karvian Haitikeitaalla, on otettu kokeiluluonteisesti käyttöön aurinkoenergialla toimivat pumppaamot pintavalutuskentillä. Aurinkoenergia sopii pumppujen pyörittämiseen periaatteessa hyvin, koska turpeen tuotantokausi on likimain sama kuin aurinkoinen ajanjakso Suomessa. Pyrkimyksenä on vähentää aggregaattisähkön käyttöä.

Kokeilutyömailla aurinkojärjestelmät ja aggregaatit toimivat rinnan. Vertailussa on kaksi järjestelmää, jotka poikkeavat teknisiltä ratkaisuiltaan toisistaan ja tulevat eri toimittajilta. Laitteistoja seurataan ainakin yhden tuotantokauden ajan, ja näin kerätään kokemuksia tulevia toimituksia ajatellen.

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2016