Vapo on tehnyt ostotarjouksen Outokummun Energia Oy:n lämpöliiketoiminnasta. Myyjänä on Outokummun kaupunki. Outokummun Energian lämmönmyynti on noin 50 GWh ja liikevaihto noin 3,7miljoonaa euroa vuodessa.

Vapo Oy:n Lämpö ja sähkö –liiketoiminta-alueen johtaja Markus Hassisen mukaan hankittava lämpöliiketoiminta soveltuu erinomaisesti Vapon strategiaan ja liiketoiminta-alueen kasvutavoitteisiin. Vapo operoi Pohjois-Karjalassa kahta voimalaitosta, kuutta lämpökeskusta, kuutta kaukolämpöverkkoa sekä yhtä pellettitehdasta. Vapo tuottaa myös merkittävän osan Pohjois-Karjalassa käytettävistä turve- ja puupolttoaineista.

Vapo pyrkii kehittämään toimintaa edelleen pitäen kaukolämmön hinnan kilpailukykyisenä sekä lisäämään oleellisesti paikallisen työn osuutta laitosten polttoainehankintaketjussa.
Järjestely toteutetaan osana yrityskauppaa, jolla Outokummun kaupunki myy pääosan Outokummun Energia Oy:n toiminnoista. Yhtiössä on 20 työntekijää.

Järjestelyssä Outokummun Energia Oy jakautuu kolmeksi erilliseksi yhtiöksi, joista Vapolle siirtyy Outokummun Lämpö eli kaukolämpöliiketoiminta. Sähköverkkoja ja sähkönmyyntiä hallinnoiva Outokummun Energia Oy siirtyy Kuoreveden Sähkö Oy:n ja Köyliö-Säkylän Sähkö Oy:n yhteisyritykselle. Outokumpu Invest Oy jää kaupungin omistukseen.

Kokonaiskauppasumma myytävistä yhtiöistä on noin 26 miljoonaa euroa.
Kaupan toteutuminen edellyttää Outokummun kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksynnät. Kaupunginvaltuuston on tarkoitus käsitellä asiaa juhannusta edeltävällä viikolla.

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2016